Sposób myślenia człowieka zmienia się w zależności od sytuacji w jakiej się znajduje.

Wierzymy, że pomiar psychologiczny nie powinien zamykać ludzi w pudełku typu osobowości czy stylu myślenia, lecz powinien pomagać im się rozwijać.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, mindset determinuje efekty naszych działań, dlatego warto zajmować się tym zagadnieniem – mierzyć i dokonywać zmian na lepsze. 

MindSonar® bada w jaki sposób myślą ludzie oraz co jest dla nich ważne, czyli wartości i wzorce myślenia w różnych kontekstach.

Poprawiając mindset, poprawisz rezultaty.

Wspieramy cele

Pomagaj ludziom osiągać najlepsze rezultaty.

MindSonar® jest narzędziem psychologicznym na nowe czasy – kontekstowym i systemowym. Rozpoznajemy zasoby przywództwa i pomagamy je udoskonalać, zmieniając pracowników w liderów.

Więcej

W coachingu proces zmiany to przejście ze stanu obecnego do stanu pożądanego. Na tej drodze trzeba zdobyć nowe umiejętności i uruchomić własne zasoby, aby pokonać przeszkody stojące na drodze do celu.

Najczęściej największą przeszkodą są nawykowe sposoby myślenia. Przyjrzenie się własnemu sposobowi myślenia w danym kontekście daje silny bodziec do zmian.

Opinię klienta o działaniu MindSonar nadesłała Hanna Garbowska- coach ICF:

„Chcę podkreślić, że wykonywałem wiele testów, kwestionariuszy i profili. Jednak sesja z Hanią była wyjątkowa i zaowocowała istotnymi zmianami w moim życiu zawodowym i osobistym. Pierwszą z nich była decyzja o przejęciu udziałów w spółce oraz wprowadzenie zmian w sposobie zarządzania firmą. Zmian, które były spójne z wnioskami płynącymi z naszej rozmowy. Drugą poważną zmianą jest uruchomienie przeze mnie społecznej inicjatywy o zasięgu lokalnym #PełnosprawneSzczytno, która ma wspierać niepełnosprawnych i starszych mieszkańców miasta, w którym na co dzień żyję.”

Wiktor Wołoszko

Mierzymy wyjątkowość

Stawiaj na różnorodność w zespołach.

MindSonar® koncentruje się na tym co w człowieku unikalne. Dlatego tak dobrze nadaje się do tworzenia kultury różnorodności oraz partycypacji. Najlepiej nasze spojrzenie na człowieka oddaje hasło:

Więcej

Because you are so much more … Ponieważ jest w nas o wiele więcej…

Pokazanie złożoności ludzkiego myślenia, rozpoczynając od wartości, a kończąc na wielu wzorcach myślenia, daje ludziom poczucie unikalności jednostki. Równocześnie poznanie tej złożoności, powoduje, że znajdujemy przestrzeń dla różnorodności poznawczej – ludzie myślą inaczej niż my, a więc mogą funkcjonować inaczej, dochodzić do różnych wniosków i realizować szczęście według własnego pomysłu.

Kiedy otaczający nas świat ujawnia mechanizmy funkcjonowania, czujemy się pewniej i funkcjonujemy bardziej harmonijnie – dotyczy to również zespołów i całych firm. Dlatego nie zamykamy ludzi w pudełkach cech osobowości lub stałych stylów myślenia.

Mapa świata każdego człowieka jest tak samo niepowtarzalna jak odcisk jego palca. Nie ma dwojga takich samych ludzi. Nie zdarza się, żeby dwie osoby jednakowo zrozumiały to samo zdanie. Nie próbuj zatem dopasowywać innych do własnych wyobrażeń o tym, jacy powinni być.

Milton Erickson

Mierzymy wyjątkowość

Stawiaj na różnorodność w zespołach.

MindSonar® koncentruje się na tym co w człowieku unikalne. Dlatego tak dobrze nadaje się do tworzenia kultury różnorodności oraz partycypacji. Najlepiej nasze spojrzenie na człowieka oddaje hasło:

Więcej

Because you are so much more … Ponieważ jest w nas o wiele więcej…

Pokazanie złożoności ludzkiego myślenia, rozpoczynając od wartości, a kończąc na wielu wzorcach myślenia, daje ludziom poczucie unikalności jednostki. Równocześnie poznanie tej złożoności, powoduje, że znajdujemy przestrzeń dla różnorodności poznawczej – ludzie myślą inaczej niż my, a więc mogą funkcjonować inaczej, dochodzić do różnych wniosków i realizować szczęście według własnego pomysłu.

Kiedy otaczający nas świat ujawnia mechanizmy funkcjonowania, czujemy się pewniej i funkcjonujemy bardziej harmonijnie – dotyczy to również zespołów i całych firm. Dlatego nie zamykamy ludzi w pudełkach cech osobowości lub stałych stylów myślenia.

Mapa świata każdego człowieka jest tak samo niepowtarzalna jak odcisk jego palca. Nie ma dwojga takich samych ludzi. Nie zdarza się, żeby dwie osoby jednakowo zrozumiały to samo zdanie. Nie próbuj zatem dopasowywać innych do własnych wyobrażeń o tym, jacy powinni być.

Milton Erickson

Certyfikacja MindSonar®

Odkrywaj sposoby myślenia i wartości ludzi. 

Ludzie mają różne sposoby myślenia w różnych sytuacjach – nie są zawsze tacy sami. Pomiar psychologiczny powinien pomagać rozwijać się, nie zamykając ludzi w pudełkach metek i etykiet.

Więcej

Posłuchaj o efektach projektu Anny Godlewskiej z użyciem MindSonar:

Dla kogo jest MindSonar?

Budowanie zespołów

Dzięki poznaniu sposobów myślenia, współpraca w teamie staje się naturalną supermocą.

Więcej

Członkowie zespołu dostrzegają siłę w różnorodności, potrafiąc z niej korzystać. Podejście MindSonar daje obraz wyjątkowości ludzi a nie stygmatyzuje członków zespołu. Zespoły stają się zmotywowane w osiąganiu celów, redukują konflikty, wykorzystują mocne strony i uczą się unikania zagrożeń.

Doskonalenie sprzedaży

Proces sprzedaży rozpisany na poszczególne wzorce myślenia pozwala pracownikom 

Więcej

przyjrzeć się własnemu sposobowi myślenia podczas rozmowy handlowej czy negocjacji. MindSonar pomoże uzyskać obiektywny wgląd we własne umiejętności, podnieść je na jeszcze wyższy poziom i usunąć negatywne wzorce. Mindset handlowca podąża za sposobem myślenia klienta.

Nowoczesne przywództwo

Przywództwo w każdym liderze ujawnia się inaczej, w zależności od jego mindsetu. 

Więcej

Bez uwzględnienia tego faktu szkolenia i wykłady na ten temat pozostaną tylko czystą teorią. Użyj MindSonar, aby zdiagnozować i uruchomić prawdziwe zasoby i wydobyć najlepszy zestaw składników osobistego przywództwa. Styl przywództwa zaczyna się od wartości, sposób realizacji – od wzorców myślenia.

Efektywna rekrutacja

Dopasowanie pracownika do stanowiska może odbyć się poprzez zbadanie jego sposobu myślenia 

Więcej

dla czynności jakie będzie wykonywać na stanowisku. Za pomocą MindSonar przygotujesz benchmark (profil normatywny) na dane stanowisko i porównasz go z profilami kandydatów. Rekrutacja, selekcja i zarządzanie talentami będą trafne jak nigdy przedtem i wszyscy unikną rozczarowań.

Skuteczny coaching

Coachowie używają MindSonar w myśl zasady: mindset generuje emocje oraz zachowania

Więcej

a te wpływają na rezultaty. Zmieniając sposób myślenia wpływasz na efekty jakie osiągasz. MindSonar powoduje, że coachee natychmiast wchodzi w proces zmiany i ma adekwatny wgląd w swoje mocne i słabe strony. Diagnoza MindSonar dotycząca sytuacji jest podstawą skutecznego coachingu.

 

Kultura organizacyjna

Badając organizację MindSonarem dowiadujesz się nie tylko o wartościach jakie funkcjonują

Więcej

wśród pracowników i czy są one zgodne z tymi głoszonymi przez organizację. Analizujesz także sposoby zachowań, mocne strony i zagrożenia wynikające ze zbiorowego mindsetu. Zdrowe organizacje posiadają spójną kulturę organizacyjną, którą akceptują szefowie, pracownicy oraz klienci.

 

Tak o nas mówią

"W ciągu ostatniego roku wykorzystaliśmy narzędzie Mindsonar dla budowania lepszej współpracy na poziomie top managementu, do pracy z rozwojem naszych talentów, do rozwijania kompetencji naszych Projekt Managerów oraz do wspierania w procesie coachingu w trudnych interakcjach pomiędzy kierownikiem a pracownikiem czy między współpracownikami. Każda osoba objęta badaniem doceniła wykorzystanie narzędzia w konkretnej sytuacji, bo to stanowi największą wartość tego narzędzia, że odnosi się ono do konkretnego kontekstu w jakim znajduje się badany."

Małgorzata Czachor - HR Head Poland & Baltics, trener z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

"MindSonar to nowoczesne i użyteczne narzędzie wspierające zarówno procesy coachingu indywidualnego, jak i zespołowego. Wartość tego narzędzia to kontekstowość, która uwalnia od ocen i pozwala zrozumieć inne punkty widzenia. Zestawienie modelu wartości wg Gravesa z wzorcami myślenia pozwala na szeroką analizę i konstruktywną pracę rozwojową. To narzędzie użyteczne zarówno dla coachów, doradców, trenerów oraz, a może przede wszystkim, dla menedżerów."

Dr Katarzyna Pilipczuk – konsultant biznesowy, coach, trener

"Dzięki perspektywie kontekstowej Mindsonar stał się moim podstawowym narzędziem psychometrycznym wykorzystywanym podczas prowadzonych przeze mnie sesji coachingowych i mentoringowych. W GlobalLogic używamy go w programach talentowych ponieważ daje nam możliwość dokładnego określenia i diagnozowania bogatego zestawu wzorców myślenia, co jest pomocne w pracy nad rozwojem i planowaniem ścieżki kariery."

Piotr Krzysztofik - VP, Country Operation Head GlobalLogic Poland, Croatia, Slovakia

"Dwa lata temu, będąc dyrektorem sprzedaży w pracuj.pl sam doświadczyłem metodologii MindSonara na własnej skórze. Moje życie, postrzeganie systemu wartości zmieniło się diametralnie i zostałem fanem Mindsonar Polska. Przyszedł czas, żeby zrobić certyfikację, aby móc siać i zmieniać firmy w oparciu o proces skupiony mocno na wartościach i wzorcach myślenia."

Radosław Żemło - Founder & CEO w Leadership Academy

Nasi Partnerzy