Odkryj siłę mindsetu

Odkryj MindSonar®

Odkryj siłę mindsetu

Odkryj MindSonar®

Odkryj siłę mindsetu

Odkryj MindSonar®

Badaj mindset w kontekście

Człowiek może różnie myśleć w zależności od sytuacji, w której się znajduje. Wierzymy, że kontekst wiele zmienia, więc stworzyliśmy narzędzie badające sposoby myślenia ludzi w różnych sytuacjach, rolach, na stanowiskach – kontekstach. 

Mindset, czyli sposób myślenia, determinuje nasze uczucia i działania – jest jedną z najważniejszych przyczyn naszych sukcesów i porażek. Ma także skłonność do funkcjonowania na autopilocie. Dlatego tak ważne jest, aby badać własny sposób myślenia w sytuacjach, które są w naszym życiu decydujące o powodzeniu i szczęściu.

Jako eksperci ds. mindsetu – eksperci MindSonar – jesteśmy pasjonatami analizowania sposobów myślenia ludzi w różnych sytuacjach. Przyłącz się do nas i pomagaj jednostkom, zespołom i całym organizacjom w kształtowaniu optymalnego mindsetu.

Mindset w MindSonarze, wyrażony poprzez szereg wzorców myślenia, wartości oraz motywacje, daje ogromne możliwości plastycznego kształtowania.

Jeśli pomyślimy o prostej zasadzie: sposób myślenia przekłada się na zachowania, a te z kolei generują odpowiednie rezultaty, okaże się, że w dużej mierze mamy kontrolę nad efektami naszych działań. Kształtując mindset, kształtujemy rezultaty w różnych dziedzinach naszego życia.

Carol Dweck, która wprowadziła pojęcia the fixed mindset (umysł nastawiony na trwałość) i the growth mindset (umysł nastawiony na rozwój) tak pisze w swojej książce Nowa psychologia sukcesu :
„Eksperymenty (…) pokazują, że wielu członków kadry kierowniczej nie wierzy w to, że ludzie mogą się zmieniać. Ci kierownicy z nastawieniem na trwałość szukają po prostu talentu – już na wstępie oceniają, czy pracownik jest kompetentny, czy też nie, i na tym kończą.(…) Menedżerowie z nastawieniem na rozwój uważają, że miło jest mieć talent, ale to dopiero punkt wyjścia.”
Rozwijaj ludzi poprzez badanie i kształtowanie mindsetu.

Pomagaj ludziom osiągać najlepsze rezultaty - wspieraj cele

MindSonar® jest narzędziem psychometrycznym na nowe czasy – kontekstowym i systemowym, przygotowanym przez cenionego coacha i terapeutę Jaapa Hollandera jako narzędzie przystosowane do prowadzenia coachingu.

W coachingu proces zmiany to przejście ze stanu obecnego do stanu pożądanego. Na tej drodze trzeba zdobyć nowe umiejętności i uruchomić własne zasoby, aby pokonać przeszkody stojące na drodze do celu.

Najczęściej największą przeszkodą są nawykowe sposoby myślenia. Przyjrzenie się własnemu sposobowi myślenia w danym kontekście daje silny bodziec do zmian.

Opinię klienta o działaniu MindSonar nadesłała Hanna Garbowska- coach ICF:

„Chcę podkreślić, że wykonywałem wiele testów, kwestionariuszy i profili. Jednak sesja z Hanią była wyjątkowa i zaowocowała istotnymi zmianami w moim życiu zawodowym i osobistym. Pierwszą z nich była decyzja o przejęciu udziałów w spółce oraz wprowadzenie zmian w sposobie zarządzania firmą. Zmian, które były spójne z wnioskami płynącymi z naszej rozmowy. Drugą poważną zmianą jest uruchomienie przeze mnie społecznej inicjatywy o zasięgu lokalnym #PełnosprawneSzczytno, która ma wspierać niepełnosprawnych i starszych mieszkańców miasta, w którym na co dzień żyję.”

Promuj wyjątkowość jednostek – buduj różnorodne zespoły

MindSonar® koncentruje się na tym co w człowieku unikalne. Dlatego tak dobrze nadaje się do tworzenia kultury różnorodności oraz partycypacji. Najlepiej nasze spojrzenie na człowieka oddaje hasło:

Because you are so much more … Ponieważ jest w nas o wiele więcej…

Pokazanie złożoności ludzkiego myślenia, rozpoczynając od wartości, a kończąc na wielu wzorcach myślenia, daje ludziom poczucie unikalności jednostki. Równocześnie poznanie tej złożoności, powoduje, że znajdujemy przestrzeń dla różnorodności poznawczej – ludzie myślą inaczej niż my, a więc mogą funkcjonować inaczej, dochodzić do różnych wniosków i realizować szczęście według własnego pomysłu.

Kiedy otaczający nas świat ujawnia mechanizmy funkcjonowania, czujemy się pewniej i funkcjonujemy bardziej harmonijnie – dotyczy to również zespołów i całych firm. Dlatego nie zamykamy ludzi w pudełkach cech osobowości lub stałych stylów myślenia.

Mapa świata każdego człowieka jest tak samo niepowtarzalna jak odcisk jego palca. Nie ma dwojga takich samych ludzi. Nie zdarza się, żeby dwie osoby jednakowo zrozumiały to samo zdanie. Nie próbuj zatem dopasowywać innych do własnych wyobrażeń o tym, jacy powinni być.

Milton Erickson

Wspieraj nowoczesne przywództwo - kreuj liderów na miarę naszych czasów 3.0, 4.0…

Dzisiaj kompetencje przywódcze są cenniejsze niż kiedykolwiek. Menedżerom coraz trudniej stawiać czoła wyzwaniom w świecie VUCA czy BANI.

Przywództwo w każdym liderze ujawnia się inaczej, w zależności od jego mindsetu.  Bez uwzględnienia tego faktu szkolenia i wykłady na ten temat pozostaną tylko czystą nieużyteczną teorią. MindSonar diagnozuje i uruchamia prawdziwe zasoby i wydobywa najlepszy zestaw składników osobistego przywództwa. Styl przywództwa zaczyna się od wartości, sposób realizacji – od wzorców myślenia. Rozumienie stylów przywództwa oraz skąd one się w nas biorą jest kluczowe dla liderów, którzy chcą efektywnie wpływać na ludzi. MindSonar pomaga rozpoznać silne strony lidera, a także jego „blind spots”, czyli „obszary do poprawy”. Przywództwo z MindSonarem polega na identyfikacji własnego mindsetu w roli lidera i dostrzeżeniu w jaki sposób odpowiada on na wyzwania tworzone przez cele i ludzi. Nie można przywództwa określać bez odniesienia do systemu, w którym funkcjonuje lider – MindSonar pomaga określić jak mindset lidera wpasowuje się w kulturę organizacji.

Buduj nowoczesne siły sprzedaży – promuj mindset sprzedaży typu Agile

Dzisiejsza sprzedaż różni się od tej, którą znaliśmy wcześniej. Produkty i procesy są coraz bardziej złożone, większa ilość interesariuszy ma wpływ na proces decyzyjny, a etapy prowadzenia klientów, należy widzieć jak agilowe sprinty. Odpowiednie przygotowanie pracownika sprzedaży do prowadzenia procesu sprzedaży jest tutaj kluczowe. 

Proces sprzedaży rozpisany na poszczególne wzorce myślenia pozwala handlowcom przyjrzeć się własnemu mindsetowi podczas rozmowy handlowej czy negocjacji lub w całym procesie sprzedaży – począwszy od planowania, a skończywszy na działaniach typu follow-up . MindSonar pomoże uzyskać obiektywny wgląd we własne umiejętności, podnieść je na jeszcze wyższy poziom i usunąć negatywne wzorce. Mindset handlowca podąża za sposobem myślenia klienta i dostarcza klientowi wyjątkowych doświadczeń. Termin „customer’s experience” nigdy nie był tak namacalny. Za pomocą MindSonar można przygotować siły sprzedaży dla najbardziej wymagających klientów.

Rozpocznij nowy rozdział w swoim procesie rekrutacji

Stosowanie narzędzi psychometrycznych w rekrutacji ma w Polsce tradycje sięgające lat dziewięćdziesiątych.

Często jednak narzędzia diagnostyczne nie są tak efektywne jak inne formy assessmentowe. Czasami okazuje się, że wcześniejszy kandydat a dzisiejszy pracownik to dwie różne osoby. Zastanów się czy przypadkiem badanie ogólnym testem psychometrycznym było adekwatne do kontekstu, który tworzy stanowisko pracy. Z MindSonarem dopasowanie pracownika do stanowiska może odbyć się poprzez zbadanie jego sposobu myślenia dla czynności jakie osoba będzie wykonywać na danym stanowisku. Za pomocą MindSonar przygotujesz benchmark (profil normatywny) na dane stanowisko i porównasz go z profilami innych kandydatów. Rekrutacja, selekcja i zarządzanie talentami będą trafne jak nigdy przedtem i wszyscy unikną rozczarowań. Teorie psychoanalityczne sugerują, że badania osobowości powinny koncentrować się nie tylko na badaniu cech, postaw i motywów, ale także na tym, jak osobowość rozwija się w czasie. A my dopowiadamy: uwzględnij to, jak osobowość odnajduje się w danym kontekście.

Przeczytaj

Partnerzy

Copyright © 2023 MindSonar. All Rights Reserved. Designed by CodiLab