Odkryj siłę mindsetu

Odkryj MindSonar®


Polityka prywatności

Sales Coach wyłącznego dystrybutora MindSonar w Polsce, a także podmiotu oferującego usługi szkoleniowe i doradcze.

 

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie obchodzenia się z informacjami, które ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Prosimy o regularnie sprawdzanie Polityki prywatności, aby na bieżąco śledzić wszelkie aktualizacje.

 

Dbamy o Twoją prywatność i wierzymy w transparentność. Gromadzimy tylko dane osobowe niezbędne do świadczenia naszych usług i postępujemy z nimi ostrożnie i rozsądnie. Poza tym, jako istoty ludzkie, potrzebujemy komunikować się z istotami ludzkimi, co w dzisiejszych czasach oznacza gromadzenie i przetwarzanie adresów email oraz innych danych służących komunikacji. Żadne dane Użytkowników nie są przedmiotem handlu, jak również nie podlegają tzw. profilowaniu marketingowemu.

 

 1. Administrator danych i inspektor ochrony danych

Tomasz Zawadzki Sales Coach jest administratorem danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Tomasz Zawadzki, adres mailowy: tomasz.zawadzki@m43.onenumer telefonu: 510 028 564, adres korespondencyjny: ul. Jagiellończyka 15A/1, 10-062 Olsztyn.

Tomasz Zawadzki Sales Coach jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce marki MindSonar®, z tego względu współpracuje z właścicielem marki – Metaprofiel. B.V. W związku z tym niniejsza Polityka prywatności jest w stosownych miejscach zgodna z Polityką prywatności partnera, funkcjonującego w oparciu o te same przepisy Unii Europejskiej.

 

 1. Twoje prawa

Na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osoby mieszkające w krajach Unii Europejskiej posiadają prawo do:

 1. informowania o przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych
 2. Poprawienia swoich danych osobowych jeśli są błędne i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu swoich danych osobowych
 4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 5. Usunięcia swoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”)
 6. Żądania dostępu do swoich danych osobowych i informacji o tym, jak je przetwarzamy
 7. Przeniesienia, skopiowania lub przekazania swoich danych osobowych (“przenośność danych”) w odniesieniu do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania

 

Masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada on uprawnienia wykonawcze i może badać zgodność skargi z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 1. Informacje, które zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy

W tym dokumencie dokonujemy rozróżnienia między Respondentem MindSonar, Konsultantem MindSonar, Pozostałym Użytkownikiem (pozostałe osoby w tym adresaci usług Tomasz Zawadzki Sales Coach).

Respondent MindSonar to osoba, która wprowadza swoje informacje na naszej stronie internetowej, aby utworzyć profil MindSonar. Konsultant MindSonar to osoba stosująca MindSonar do świadczenia usług takich jak coaching, budowanie zespołu, doradztwo biznesowe, porady marketingowe itp..

Gdy przejdziesz na stronę www.mindsonar.com i uzupełnisz dane w swoim profilu MindSonar jako Respondent, pobierzemy od Ciebie następujące dane osobowe:

 • Imię, nazwisko
 • Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
 • Płeć (mężczyzna / kobieta)
 • Wiek
 • Zawód
 • Poziom wykształcenia
 • Branża, w której działasz
 • Stanowisko, które zajmujesz
 • Stan cywilny (stanu wolnego / w związku / konkubinat / związek małżeński)
 • Odpowiedzi na pytania MindSonar dotyczące Twojego sposobu myślenia i Twoich wartości
 • Data wypełnienia informacji

 

Jeśli zdecydujesz się zostać Konsultantem MindSonar, zbierzemy informacje na temat:

 • kraju zamieszkania
 • danych kontaktowych (e-mail, telefon)
 • linków do Twoich publicznie dostępnych stron internetowych i / lub profili społecznościowych (np. LinkedIn)
 • adresu Twojej firmy
 • twojego zdjęcia

 

Jeśli jesteś Pozostałym Użytkownikiem, zbierzemy następujące informacje:

 • Imię, nazwisko
 • Dane kontaktowe (e-mail, telefon)
 • Twoja strona www

 

 1. W jaki sposób wykorzystujemy te informacje?

Kiedy wypełniasz swój profil MindSonar jako Respondent,

zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy podane informacje z następujących powodów:

 • Aby utworzyć raport (profil MindSonar) o Twoim stylu myślenia i wartościach.
 • Aby udostępnić ten raport do pobrania przez wyznaczonego Konsultant MindSonar (w większości przypadków to osoba, która zaprosiła Cię do wypełnienia tych informacji).
 • Aby utworzyć kopię zapasową raportu dla wyznaczonego Konsultanta MindSonar.
 • Do tworzenia średnich i innych obliczonych wartości wyników w grupie profili MindSonar (zwykle z zespołu).
 • Aby udostępnić ten raport grupowy do pobrania przez wyznaczonego Konsultanta MindSonar (zazwyczaj osoba prowadząca w procesie budowania zespołu).
 • Aby utworzyć kopię zapasową informacji o Tobie lub grupie dla wyznaczonego Konsultanta MindSonar.

 

Gdy uzyskasz certyfikat Konsultanta MindSonar, to zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy podane przez Ciebie informacje z następujących powodów:

 • Certyfikacja i związane z nią szkolenie
 • Wsparcie projektu
 • Opracowywanie produktu
 • Organizowanie konferencji
 • Uzgodnienia finansowe

 

Jeśli jesteś Pozostałym Użytkownikiem, to zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane, aby poinformować Cię o transferze wiedzy psychologicznej z innych krajów do Polski, a w szczególności o kwestionariuszu psychologicznym MindSonar.

 

 1. Jakie podstawy prawne przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane?

 

Kiedy wypełniasz swój profil MindSonar jako Respondent,

 • MindSonar przetwarza Twoje dane osobowe, aby przedstawić raport na temat Twojego stylu myślenia i wartości. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest Twoje pozwolenie.

 

Po uzyskaniu certyfikatu Konsultanta MindSonar,

 • MindSonar przetwarza Twój adres e-mail w celu wysyłania Tobie ważnych informacji o produktach, aplikacjach lub Twoim koncie MindSonar, takich jak ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa lub istotne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od MindSonar, MindSonar przetworzy Twój adres e-mail także w celu wysyłania informacji marketingowych o produktach i aplikacjach MindSonar.

 

Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail w tym celu jest Twoja zgoda. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając swoje preferencje na koncie MindSonar lub przez link rezygnacji z subskrypcji na dole naszych e-maili marketingowych.

 • MindSonar przetwarza również Twój adres e-mail, aby powiązać go z kontem MindSonar podczas Twojej interakcji z naszymi przedstawicielami obsługi klienta. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadnione zainteresowanie w zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

 

Kiedy jesteś Pozostałym Użytkownikiem – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji celów biznesowych oraz podtrzymywaniu dobrych relacji.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

 

Następujące kryteria są wykorzystywane do ustalania okresu przechowywania Twoich danych osobowych:

 

Kiedy wypełniasz swój profil MindSonar jako Respondent,

 • Przechowujemy dane Twojego profilu przez 8 lat.

 

Po uzyskaniu certyfikatu Konsultanta MindSonar,

 • Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak Twoje konto MindSonar jest aktywne.

 

Kiedy jesteś Pozostałym Użytkownikiem przechowujemy Twoje dane przez czas trwania Twojej zgody.

 1. Pliki cookie

Używamy cookie, aby umożliwić Ci kontynuowanie sesji gromadzenia informacji w MindSonar, gdy Twoje połączenie internetowe ze stroną www.mindsonar.pl zostanie przerwane. Ten plik cookie jest automatycznie usuwany po zakończeniu sesji informacyjnej MindSonar lub po wyjściu z aplikacji za pomocą przycisków wyjścia.

 

W przypadku strony www.mindsonar.pl/ używamy plików cookie do analizowania ruchu na stronie. Korzystając ze Strony www.mindsonar.pl/ poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies i podobnych technologii, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z korzystania ze odwiedzania strony www.mindsonar.pl/.

 

 1. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

MindSonar to firma globalna, którą w Polsce reprezentuje Tomasz Zawadzki Sales Coach. Aby oferować nasze produkty, aplikacje i usługi, możemy potrzebować przenieść Twoje dane osobowe do innych firm MindSonar w innych krajach.

Po utworzeniu konta MindSonar, dodaniu danych osobowych do profilu konta lub przesłaniu danych do konta MindSonar, dane osobowe będą gromadzone i przechowywane na serwerach MindSonar w UE. Dane osobowe dotyczące osób mieszkających w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii są kontrolowane przez MindSonar.

 

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

 • Podwykonawcy i innym osobom, które pomagają nam w dostarczaniu naszych produktów i usług
 • Naszym doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom, w tym naszym audytorom
 • Agencjom prewencji oszustw, agencjom informacji kredytowej oraz agencjom windykacyjnym.
 • Sądom, w celu spełnienia wymogów prawnych oraz administracji wymiaru sprawiedliwości.
 • W nagłych wypadkach lub w inny sposób chroniąc Twoje witalne korzyści.
 • Każdemu, kto ma Twoją zgodę lub gdy wymaga tego prawo.

 

 1. Środki bezpieczeństwa

 

 • Wprowadziliśmy środki mające na celu zachowanie poufności wszystkich danych osobowych pod naszą opieką i kontrolą, zapewniając jedynie dostęp do danych osobowych pracownikom i upoważnionym usługodawcom, którzy wymagają takich informacji do celów opisanych w niniejszym dokumencie.
 • Zapewniamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnianiem danych osobowych pod naszą opieką i kontrolą. Aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa w Internecie, dostęp do danych osobowych na niektórych naszych stronach internetowych może być chroniony za pomocą wybranego hasła.
 • Zdecydowanie zalecamy, aby nikomu nie ujawniać swojego hasła. Nigdy nie poprosimy Cię o podanie hasła w przypadku niechcianej komunikacji.
 • Używamy oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) do szyfrowania informacji wprowadzanych na stronie www.minsonar.com w celu ochrony ich bezpieczeństwa podczas transmisji do i z naszej strony.

 

 1. Ograniczenia wiekowe

Przetwarzamy informacje o osobach poniżej 18 roku życia, tylko po otrzymaniu podpisanej zgody od ich opiekunów. Po wypełnieniu informacji w MindSonar zostaniesz poproszony o zweryfikowanie, czy masz ukończone 18 lat.

 

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

 

Jeśli zmienimy naszą Politykę prywatności, zamieścimy aktualizacje tutaj oraz na stronie www.mindsonar.pl/, abyście wiedzieli, jakie informacje gromadzimy i przechowujemy, w jaki sposób je wykorzystujemy i komu je ujawniamy.

 

Copyright © 2023 MindSonar. All Rights Reserved. Designed by CodiLab