O MindSonar

CO BADAMY?

MindSonar to system stosowany na całym świecie, w biznesie i sporcie przez osoby wspierające innych w zmianie: coachów, trenerów, konsultantów biznesowych, menedżerów, ekspertów HR, innowatorów, liderów zmian w organizacji.
MindSonar jest testem badającym systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz wzorce myślenia. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach).
Definiujemy mindset w konkretnych kontekstach (określonych rodzajach sytuacji), ponieważ tylko w kontekście daje on prawdziwy obraz funkcjonowania człowieka.

Uważamy, że dużo lepsze efekty w zmianie można uzyskać nie zamykając ludzi w pudełkach: typach, stałych preferencjach stylów myślenia, czy wręcz poprzez etykietowanie. MindSonar w żaden sposób nie etykietuje ludzi.

KONTEKST

Większość kwestionariuszy psychometrycznych mierzy stałe cechy lub preferencje, talenty, role albo dzieli ludzi na typy.  – pomiaru dokonuje się natomiast w jednej sytuacji: „Ja jako badany”. Takie podejście często może utrudniać pożądaną zmianę i samo badanie. Mamy wiele sytuacji, w których okoliczności wpływają na nas. Nie jesteśmy zawsze tacy sami. Od kontekstu wiele zależy.

Gdyby użyć MindSonar do badania innych testów psychologicznych, to okazałoby się, używając nomenklatury MindSonara, że tam gdzie MindSonar koncentruje się na zmianie sposobu myślenia badanej osoby, inne testy oczekują utrzymania sposobu myślenia, status quo w każdej sytuacji, w której badany się znajdzie. 

Clare W. Graves, twórca teorii Spiral Dynamics®, na bazie 40 lat badań udowodnił, że motywy działania człowieka zmieniają się w zależności od uwarunkowań środowiska oraz od kombinacji czynników biologicznych, psychologicznych  i kulturowych.

Kontekst to konkretna sytuacja lub powtarzające się sytuacje; może być szeroki lub bardzo zawężony.

Kilka przykładów kontekstów:

  • ja jako lider
  • ja w pracy w firmie…
  • pracując na tym stanowisku
  • ja w zespole
  • gdy jestem w najlepszej formie
  • kiedy występuję publicznie
  • kiedy jestem w relacji z przełożonym

WARTOŚCI

MindSonar używa kategorii (napędów) C.W. Gravesa do zbadania tego, co dana osoba uważa za istotne. Ludzie posiadają różne style myślenia i postrzegania rzeczywistości. Pomimo otrzymania tych samych informacji, mają różne opinie na ten sam temat i zupełnie inne rzeczy są dla nich ważne.

Teoria ta stała się także źródłem dla koncepcji F. Laloux („Pracować inaczej”), opisującej model organizacji turkusowych. Teoria Gravesa może zostać wykorzystana między innymi do opisania  różnic w myśleniu generacji i jest receptą np. na sprawne zarządzanie pokoleniami Y i Z a także podczas badania, definiowania i zmiany kultury organizacyjnej.

7 SYSTEMÓW WARTOŚCI

WZORCE MYŚLENIA

Wzorce myślenia budują sposób myślenia człowieka, wpływają na stan emocjonalny i definiują sposób działania.  Tworzą style myślenia i strategie mentalne ludzi. MindSonar unika określania „osobowości” lub „niezmiennych cech”. Wolimy rozmawiać o potencjale do pozytywnej zmiany i tę zmianę inicjować. Dlatego badamy ludzi w konkretnych kontekstach.

WZORCE PODSTAWOWE

WZORCE ZAAWANSOWANE

ZASTOSOWANIE

MindSonar ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie korzystne jest poznanie sposobu myślenia człowieka i jego motywacji.
Jeśli jesteś doświadczonym coachem, trenerem, konsultantem biznesowym, menedżerem, pracownikiem działu HR; zapoznałeś/ zapoznałaś się już z uproszczonymi teoriami klasyfikującymi preferencje zachowań ludzi, a chcesz teraz jeszcze głębiej poznać złożone style myślenia swoich klientów/pracowników: wspierające ich w sukcesach oraz te, które są przyczyną porażek, to dołącz do społeczności MindSonar.

MindSonar dostarczy Ci rzetelnej informacji o kliencie (zespole): jego kryteriach, uznawanych wartościach i stylach myślenia.

Znajomość profili MindSonar ludzi (pracowników, klientów):

• pomaga określić kulturę organizacyjną firm, działów czy zespołów
• pozwala wdrażać skuteczne przywództwo
• poprawia komunikację między ludźmi
• pomaga w rozwiązywaniu konfliktów
• przyspiesza znacząco coaching
• przyspiesza zmianę postaw w szkoleniach
• daje nową motywację zespołom
• ułatwia budowanie ścieżek rozwojowych
• ułatwia modelowanie najlepszych w swojej klasie
• podnosi jakość budowanych profili stanowiskowych oraz samej rekrutacji
• wskazuje obszary do poprawy w każdym obszarze funkcjonowania

A przede wszystkim motywuje ludzi do pozytywnej zmiany.

RAPORT MINDSONAR

Po wypełnieniu kwestionariusza online otrzymasz 30 stronicowy raport Twojego sposobu myślenia, który opisuje:

  1. kryteria Twojego sukcesu lub porażki
  2. systemy wartości, które inicjują Twoje działanie
  3. dokładny opis 13 wzorców myślenia, tworzących Twoją strategię mentalną w danej sytuacji.

Ale to dopiero początek Twojej drogi z MindSonarem…

Przedstawiamy profile trzech wybitnych polskich sportowców. Uprawiają lub uprawiali różne sporty: piłka ręczna, boks, sporty motorowe. To odmienne sposoby myślenia, lecz łączy ich wiele wspólnych wzorców myślenia, które odpowiadają za osiąganie sukcesu, na przykład: orientacja na cel, wewnętrzna kontrola, czy nastawienie na teraźniejszość. Chociaż wiele też ich dzieli. MindSonar umożliwia zmiany na lepsze.