Odkryj siłę mindsetu

Odkryj MindSonar®

Odkryj siłę mindsetu

Odkryj MindSonar®

Odkryj siłę mindsetu

Odkryj MindSonar®

O MindSonar

MindSonar to system stosowany na całym świecie, w biznesie i sporcie przez osoby wspierające innych w zmianie: coachów, trenerów, konsultantów biznesowych, menedżerów, ekspertów HR, liderów zmian w organizacjach.
MindSonar bada systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz wzorce myślenia. Jest to pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru mindsetu,  ponieważ badanie wykonywane jest dla konkretnych sytuacji (kontekstów). Badacze już wiedzą, że mindset człowieka jest zależny od kontekstu. To właśnie odróżnia mindset od osobowości.

W MindSonarze badamy mindset w konkretnych kontekstach (określonych rodzajach sytuacji), ponieważ tylko w kontekście daje on prawdziwy obraz funkcjonowania człowieka.

Uważamy, że dużo lepsze efekty w zmianie można uzyskać nie zamykając ludzi w pudełkach: typach, stałych preferencjach stylów myślenia, czy wręcz poprzez etykietowanie. MindSonar w żaden sposób nie etykietuje ludzi.

Kolejną rzeczą, dla której badamy mindset a nie osobowość lub stałe style myślenia, jest fakt, że badania wskazują, że to właśnie od mindsetu zależy w jaki sposób reagujemy w różnych sytuacjach. Innymi słowy: mindset może nam pomóc lub przeszkodzić w osiąganiu naszych celów.

Kontekst

Większość kwestionariuszy psychometrycznych mierzy stałe cechy lub preferencje, talenty, role albo dzieli ludzi na typy. Nie odnoszą się one jednak do żadnego kontekstu. Można założyć, że badany wypełnia test tylko dla jednej sytuacji: „Ja jako wykonujący test”.

Mamy wiele sytuacji, w których okoliczności wpływają na nas. Nie jesteśmy zawsze tacy sami. Od kontekstu wiele zależy. Nie dziwi nas zatem, że wiele badanych osób testem osobowości lub stałych stylów myślenia, twierdzi, że często myślą inaczej niż pokazał to test, lub, że zostali poddani badaniu kilkakrotnie i wyniki się różnią.

W MindSonarze kontekst to konkretna sytuacja lub powtarzające się sytuacje; ewentualnie role, lub stanowisko pracy. Kontekst może być szeroki lub bardzo zawężony.

Kilka przykładów kontekstów:

 • ja jako lider
 • ja w pracy w firmie…
 • pracując na tym stanowisku
 • ja w zespole
 • gdy jestem w najlepszej formie
 • kiedy występuję publicznie
 • kiedy jestem w relacji z przełożonym, itp.

Liczba kontekstów definiowanych w MindSonarze jest nieograniczona.

MindSonar używa kategorii (napędów) C.W. Gravesa do zbadania tego, co dana osoba uważa za istotne. Ludzie posiadają różne style myślenia i postrzegania rzeczywistości. Pomimo otrzymania tych samych informacji, mają różne opinie na ten sam temat i zupełnie inne rzeczy są dla nich ważne.

Teoria ta stała się także źródłem dla koncepcji F. Laloux („Pracować inaczej”), opisującej model organizacji turkusowych. Teoria Gravesa może zostać wykorzystana między innymi do opisania  różnic w myśleniu generacji i jest receptą np. na sprawne zarządzanie pokoleniami Y i Z a także podczas badania, definiowania i zmiany kultury organizacyjnej.

7 Systemów wartości

W MindSonarze badamy 7 z 8 systemów wartości zdefiniowanych przez Gravesa (pominęliśmy system wartości nastawiony na bezpośrednie przeżycie w środowisku). Systemy to spójne zbiory wartości, uruchamiane przez ludzi w konkretnych kontekstach – stają się dla nich napędami (drive) do działania. Możemy zatem mówić tutaj o motywacjach człowieka do działania i prezentowania określonych zachowań.

Bezpieczeństwo – bezpieczeństwo w grupie i przynależność do grupy, duch wspólnoty, umiłowanie tradycji, posłuszeństwo wobec starszych​

Siła – otrzymywanie oraz okazywanie szacunku, odwaga, charyzma, dążenie do władzy

Porządek – przestrzeganie i tworzenie ram i norm, podporządkowanie hierarchii i autorytetom, poszukiwanie prawdy, gloryfikacja pracy jako wartości nadrzędnej

Wygrywanie – rywalizacja, strategiczne myślenie dla sukcesu, prestiż, dążenie do bycia wysoko w rankingu, logika​

Razem – lojalność wobec budowanej społeczności, dążenie do zgody, dzielenie odpowiedzialności, budowanie przyjaznego środowiska pracy

Uczenie się – dążenie do gromadzenia informacji, rozwój osobisty, niezależność, funkcjonalność

Holistyczny – holistyczne widzenie świata jako globalnego organizmu, postrzeganie energią, rozwój duchowy

Wzorce myślenia

Wzorce myślenia (wzorce poznawcze) budują sposób myślenia człowieka, wpływają na stan emocjonalny i definiują jego sposób działania. Tworzą zmienne style myślenia i strategie mentalne ludzi w różnych sytuacjach. MindSonar unika określania „osobowości” lub „niezmiennych cech” – rozmawiamy o potencjale do pozytywnej zmiany i tę zmianę inicjujemy. Dlatego właśnie badamy wzorce myślenia: w jaki sposób ludzie realizują swoje wartości w odpowiedzi na wyzwania środowiska, które ich otacza.

To co w tym miejscu zdecydowanie wyróżnia MindSonar na tle innych testów psychometrycznych, to badanie aż 13 niezależnych parametrów, które tworzą strategię mentalną człowieka w danej sytuacji, zbiorze sytuacji, pełnionej roli czy funkcji.

Popularne testy psychologiczne mogą być bardzo przydatne. Oferują stosunkowo szybki i przybliżony szkic, tego jak ludzie myślą. MindSonar bada więcej. Dlatego nasze motto to: „Ponieważ jest w Tobie o wiele więcej…”.

Sposób podejmowania decyzji: proaktywny/reaktywny

Motywacja do: dążenia/unikania

Zastosowanie standardów do oceny: wewnętrzne (własne)/zewnętrzne (innych)

Sposób organizacji postrzegania: opcjonalny (możliwości) /proceduralny (planowanie)

Filtrowanie informacji: ogólne/szczegółowe

Sposób koncentracji: na tym co pasuje (dopasowanie) / na tym co nie pasuje (różnicowanie)

Poczucie: sprawczości/ braku sprawczości

Akceptacja: status quo/ stopniowych zmian/ nagłych zmian

Skupienie na: ludziach/ działaniach/informacji

Sposób poznawania poprzez rozumienie: teoretycznej zasady/sposobu działania/praktycznego zastosowania

Preferencja do pracy: razem (współdzielenie odpowiedzialności) /w pobliżu (rozdzielanie odpowiedzialności)/solo (wyłączna odpowiedzialność)

Perspektywa czasu: przeszłość/teraźniejszość/przyszłość

Modalność sensoryczna: wzrokowa/słuchowa/ruchowa.

Jak to działa?

Zgodzisz się, że Twój sposób myślenia automatycznie doprowadza Cię do określonych działań?
Twoje myśli wywołują emocje, a emocje wpływają na działania, prawda?
Od Twojego działania zależą rezultaty jakie osiągasz.
Na przykład: gdy Twoje myślenie w ważnej sprawie charakteryzuje się silnym nastawieniem na cel oraz różnicowaniem, w MindSonarze opiszemy to w następujący sposób:
„Krytycznie odnosisz się do niedociągnięć, błędów, pomyłek. Masz niską tolerancję na porażki. Ponadto skupiasz się głównie na tym co chcesz osiągnąć. Znasz swoje cele.”

Jak to się ma do sukcesu?

Często okazujesz dezaprobatę, więc czasami może to uniemożliwiać Ci kontakt emocjonalny z ludźmi.
Będziesz podnosić obiekcje, dopóki wszystkie nie zostaną wyjaśnione. Może to oczywiście doprowadzić do sukcesu w sytuacjach, gdy ludzie popełniają błędy krytyczne i nie są tego świadomi. Ale co wtedy, gdy sprawy idą w dobrym kierunku, a to Twój sposób myślenia (mindset) jest nastawiony na wychwytywanie i wytykanie błędów?

Tak działa mindset – to on odpowiada za Twoje reakcje.

Ale uwaga! Można pracować nad zmianą.

Jak to działa?

Zgodzisz się, że Twój sposób myślenia automatycznie doprowadza Cię do określonych działań?
Twoje myśli wywołują emocje, a emocje wpływają na działania, prawda?
Od Twojego działania zależą rezultaty jakie osiągasz.
Na przykład: gdy Twoje myślenie w ważnej sprawie charakteryzuje się silnym nastawieniem na cel oraz różnicowaniem, w MindSonarze opiszemy to w następujący sposób:
„Krytycznie odnosisz się do niedociągnięć, błędów, pomyłek. Masz niską tolerancję na porażki. Ponadto skupiasz się głównie na tym co chcesz osiągnąć. Znasz swoje cele.”

Jak to się ma do sukcesu?

Często okazujesz dezaprobatę, więc czasami może to uniemożliwiać Ci kontakt emocjonalny z ludźmi.
Będziesz podnosić obiekcje, dopóki wszystkie nie zostaną wyjaśnione. Może to oczywiście doprowadzić do sukcesu w sytuacjach, gdy ludzie popełniają błędy krytyczne i nie są tego świadomi. Ale co wtedy, gdy sprawy idą w dobrym kierunku, a to Twój sposób myślenia (mindset) jest nastawiony na wychwytywanie i wytykanie błędów?

Tak działa mindset – to on odpowiada za Twoje reakcje.

Ale uwaga! Można pracować nad zmianą.

Raport MindSonar

Po wypełnieniu kwestionariusza online, który respondent wypełnia ok 30-40 minut,  otrzymuje wielostronicowy raport swojego sposobu myślenia, opisujący:

 1. kryteria sukcesu lub porażki
 2. systemy wartości, które inicjują działanie
 3. dokładny opis 13 wzorców myślenia, tworzących strategię mentalną w danej sytuacji.

Ale to dopiero początek drogi z MindSonarem…, ponieważ najważniejsza jest praca z tak przygotowanym profilem.

Przedstawiamy profile trzech wybitnych polskich sportowców. Uprawiają lub uprawiali różne sporty: piłka ręczna, boks, sporty motorowe. To odmienne sposoby myślenia, lecz łączy ich wiele wspólnych wzorców myślenia, które odpowiadają za osiąganie sukcesu, na przykład: orientacja na cel, wewnętrzna kontrola, czy nastawienie na teraźniejszość. Chociaż wiele też ich dzieli. MindSonar umożliwia zmiany na lepsze.

Zastosowanie

MindSonar ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie korzystne jest poznanie sposobu myślenia człowieka i jego motywacji.
Jeśli jesteś doświadczonym coachem, trenerem, konsultantem biznesowym, menedżerem, pracownikiem działu HR; zapoznałeś/ zapoznałaś się już z uproszczonymi teoriami klasyfikującymi preferencje zachowań ludzi, lub ich osobowość, a chcesz teraz jeszcze głębiej poznać złożone strategoe mentalne swoich klientów/pracowników: wspierające ich w sukcesach oraz te, które są przyczyną porażek, to dołącz do społeczności MindSonar.

MindSonar dostarczy Ci rzetelnej informacji o kliencie (zespole): jego kryteriach, uznawanych wartościach i stylach myślenia.

Znajomość profili MindSonar ludzi (pracowników, klientów):

 • pomaga określić kulturę organizacyjną firm, działów czy zespołów
 • pozwala wdrażać skuteczne przywództwo
 • poprawia komunikację między ludźmi
 • pomaga w rozwiązywaniu konfliktów
 • przyspiesza znacząco coaching
 • przyspiesza zmianę postaw w szkoleniach
 • daje nową motywację zespołom
 • ułatwia budowanie ścieżek rozwojowych
 • ułatwia modelowanie najlepszych w swojej klasie
 • podnosi jakość budowanych profili stanowiskowych oraz samej rekrutacji
 • wskazuje obszary do poprawy w każdym obszarze funkcjonowania

A przede wszystkim motywuje ludzi do pozytywnej zmiany.

Jaap Hollander – twórca MindSonar

Wielokrotnie wymieniany w Holandii wśród najważniejszych specjalistów zajmujących się rozwojem.

Ukończył studia w 1977 roku na Uniwersytecie w Groningen. Rok później Hollander rozpoczął pracę jako psycholog w Centrum Psychiatrycznym Venray. W 1983 roku został współzałożycielem Holendersko-Belgijskiej Fundacji Terapii Trance Therpsichore. W latach 1988-1998, we współpracy z Frankiem Farrelly’m, pracował nad modelowaniem i strukturalizowaniem metod prowokatywnych i jako jedna z 3 osób został spadkobiercą terapii prowokatywnej zapoczątkowanej przez Farrelly’ego. W 1994 wspólnie z Aneke Meijer założył Instytut Psychologii Eklektycznej (IEP) w Nijmegen. Stworzył także „Nano Tech Power Deck” – grę coachingową w formie talii kart (sesja coachingowa w pudełku). W 1995 roku zaprojektował MindSonar – test psychometryczny badający sposób myślenia ludzi w odniesieniu do różnych kontekstów. W swojej pracy edukacyjnej przeszkolił ponad 16 000 specjalistów. Autor 11 książek, w tym: na temat terapii prowokatywnej i transu.

Copyright © 2023 MindSonar. All Rights Reserved. Designed by CodiLab