O MindSonar

Bo jest w tobie o wiele więcej!

MindSonar to system używany na całym świecie, w biznesie i sporcie, przez osoby wspierające innych w zmianie: coachów, trenerów, konsultatów biznesowych, menedżerów, ekspertów HR, innowatorów, liderów zmian w organizacji. 

MindSonar to narzędzie badające systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia w kontekście. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach. Dlatego dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw. 

Pomyśl jak ważna dla Twoich klientów/pracowników może być świadomość, które wartości wspierają ich w pracy lub w codziennym życiu, a które mogą tworzyć wewnętrzne ograniczenia w okolicznościach, na których im zależy i skąd te wartości się biorą. O ile pełniej możesz zdefiniować potrzeby rozwojowe swoich klientów/pracowników na podstawie miarodajnych raportów strategii mentalnych? Aby potem z nimi pracować na tej bazie…

Badamy ludzi w kotekstach, bo uważamy, że o wiele lepsze efekty w zmianie można uzyskać nie zamykając ludzi w pudełkach: typach, stałych preferencjach stylów myślenia, czy wręcz poprzez ich etykietowanie. MindSonar w żaden sposób nie etykietuje ludzi.

MindSonar dostarcza także nieocenioną wiedzę na temat motywacji pracowników. Dokładnie wiesz, co w danym zespole motywuje członków zespołu, co jest dla nich ważne, kto z kim ma tendencję do lepszej współpracy w różnych sytuacjach, a gdzie jest ryzyko konfliktów. I potrafisz dokładnie przewidzieć oraz wyjaśnić dlaczego tak się dzieje, gdzie są możliwe napięcia i irytacje, a potem wyjaśnić to zespołowi.

Wyobraź sobie, że posiadasz sonar umysłu (MindSonar) i możesz zobaczyć na przykład kiedy Twój klient jest w stanie flow, albo kiedy generuje porażkę, a potem wychwycić różnicę w sposobach myślenia w tych dwóch przypadkach.

MindSonar jest niezbędnym instrumentem w coachingu, coachingu zespołowym, projektowaniu rozwoju kompetencji, szkoleniach, doradztwie, zarządzaniu, rekrutacji, modelowaniu najlepszych w swojej klasie, określaniu kultury organizacyjnej, projektowaniu zmian, a nawet w marketingu.