Warunki certyfikacji

Kiedy wszyscy są uwzględnieni, wszyscy wygrywają. Jesse Jackson

Warunki przyjęcia na warsztaty certyfikacyjne MindSonar:

Jesteśmy częścią międzynarodowej społeczności konsultantów MindSonar. Zobowiązuje nas to do dbałości o wysoką jakość konsultantów MindSonar także w Polsce. Dlatego w warsztatach certyfikacyjnych biorą udział wyłącznie osoby profesjonalnie przygotowane do pomagania innym w zmianie, osoby z odpowiednim doświadczeniem: trenerskim, coachingowym, doradczym lub menedżerskim. Przed przyjęciem każdego zgłoszenia prowadzimy wywiady kwalifikacyjne lub korzystamy z rekomendacji środowiska.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest:

• obecność podczas 90% zajęć,
• zdanie egzaminu składającego się z dwóch części: testowej oraz analizy studium przypadku,
• dostarczenie opisu dwóch studium przypadku efektywnej pracy własnej z MindSonarem w terminie do 3 miesięcy po egzaminie,
• dostarczenie przykładów „z życia” przejawiających się w powiedzeniach, fragmentach tekstów, postów, itp. składników stylów myślenia i systemów wartości,
• rejestracja w międzynarodowym rejestrze konsultantów MindSonar.

Dbamy o jakość!

Warsztaty certyfikacyjne charakteryzują się najwyższą jakością treści i formy trenerskiej. Często podczas certyfikacji swój udział, jako zapraszani eksperci mają także trenerzy holenderscy – najwyższej klasy konsultanci biznesowi, m.in. Jaap Hollander i Jennet Burghard. W ten sposób promujemy wymianę międzynarodową myśli trenerskiej i coachingowej.