Dzięki perspektywie kontekstowej Mindsonar stał się moim podstawowym narzędziem psychometrycznym wykorzystywanym podczas prowadzonych przeze mnie sesji Coachingowych i Mentoringowych.

W GlobalLogic używamy go w programach talentowych ponieważ daje nam możliwość dokładnego określenia i diagnozowania bogatego zestawu wzorców myślenia, co jest pomocne w pracy nad rozwojem i planowaniem ścieżki kariery.