MindSonar to nowoczesne i użyteczne narzędzie wspierające zarówno procesy coachingu indywidualnego, jak i zespołowego. Wartość tego narzędzia to kontekstowość, która uwalnia od ocen i  pozwala zrozumieć inne punkty widzenia. Zestawienie modelu wartości wg Gravesa z metaprogramami pozwala na szeroką analizę i konstruktywną pracę rozwojową.

To narzędzie użyteczne zarówno dla coachów, doradców, trenerów oraz, a może przede wszystkim, dla menedżerów.