Odkryj siłę mindsetu
Odkryj MindSonar®

Rozwijanie przywództwa w holenderskiej armii

Rozwijanie przywództwa w holenderskiej armii

Kiedy oficer holenderskiej armii przygotowuje się do objęcia wyższego rangą stanowiska, rozpoczyna trwający około roku trening przywództwa. Podczas tego roku, adepci pracują nad swoją komunikacją oraz umiejętnościami strategicznymi i przywódczymi. Na początku kursu wykonuje się profile MindSonar, a następnie kandydat określa swoje mocne i słabe strony, jako przyszły oficer wysokiej rangi. Profil jest powiązany z ich kompetencjami, które chcą rozwijać (wybierają 5 z 12, których wymaga Armia). Metaprogramy oraz ich własne kryteria postrzegane są, jako dźwignia ułatwiająca nabycie pożądanych kompetencji. Na przykład pewien oficer, chciałby ukształtować w sobie więcej „orientacji na cel”, „na ogół” i „na ludzi”, „na strukturę” połączone dodatkowo z „żółtymi” kategoriami Gravesa (rozwój osobisty i systemowe spojrzenie). Podczas tego roku przygotowania oficer ma do dyspozycji kilkanaście sesji z coachem. Na zakończenie okresu rozwoju ponownie wykonuje się profil MindSonar, aby ocenić czy wybrane kompetencje rozwinęły się w zakładanym stopniu.