Ramowy program

Rosnąca świadomość = rosnąca złożoność. Ken Wilber

Dzień 1

 • Środowisko systemowe
 • Opis profilu MindSonar
 • Wzorce myślenia – praktyczne zastosowanie
 • Wartości/ Spiral Dynamics® – praktyczne zastosowanie

Dzień 2

 • Procedura sesji przygotowującej respondenta do badania
 • Procedura sesji interpretacyjnej (omawianie wyników profilu)
 • Interpretacje profili

Dzień 3

 • Coaching przy użyciu MindSonar
 • Poznanie technik coachingowych do zmiany sposobów myślenia
 • Rekrutacja i selekcja

Dzień 4

 • Praca z zespołami przy użyciu MindSonar
 • Budowanie zespołu
 • Warianty pracy: sprzedaż, przywództwo

Dzień 5

 • Badając własną misję – warsztat pracy z misją
 • Analiza profili MindSonar
 • Tworzenie propozycji do firm na bazie MindSonar
 • Pisemny egzamin sprawdzający

"MindSonar to nowoczesne i użyteczne narzędzie wspierające zarówno procesy coachingu indywidualnego, jak i zespołowego. Wartość tego narzędzia to kontekstowość, która uwalnia od ocen i pozwala zrozumieć inne punkty widzenia. Zestawienie modelu wartości wg Gravesa z wzorcami myślenia pozwala na szeroką analizę i konstruktywną pracę rozwojową. To narzędzie użyteczne zarówno dla coachów, doradców, trenerów oraz, a może przede wszystkim, dla menedżerów."

Dr Katarzyna Pilipczuk – konsultant biznesowy, coach, trener

"Dzięki perspektywie kontekstowej Mindsonar stał się moim podstawowym narzędziem psychometrycznym wykorzystywanym podczas prowadzonych przeze mnie sesji coachingowych i mentoringowych. W GlobalLogic używamy go w programach talentowych ponieważ daje nam możliwość dokładnego określenia i diagnozowania bogatego zestawu wzorców myślenia, co jest pomocne w pracy nad rozwojem i planowaniem ścieżki kariery."

Piotr Krzysztofik - VP, Country Operation Head GlobalLogic Poland, Croatia, Slovakia

"Dwa lata temu, będąc dyrektorem sprzedaży w pracuj.pl sam doświadczyłem metodologii MindSonara na własnej skórze. Moje życie, postrzeganie systemu wartości zmieniło się diametralnie i zostałem fanem Mindsonar Polska. Przyszedł czas, żeby zrobić certyfikację, aby móc siać i zmieniać firmy w oparciu o proces skupiony mocno na wartościach i wzorcach myślenia."

Radosław Żemło - Founder & CEO w Leadership Academy

"W ciągu ostatniego roku wykorzystaliśmy narzędzie Mindsonar dla budowania lepszej współpracy na poziomie top managementu, do pracy z rozwojem naszych talentów, do rozwijania kompetencji naszych Projekt Managerów oraz do wspierania w procesie coachingu w trudnych interakcjach pomiędzy kierownikiem a pracownikiem czy między współpracownikami. Każda osoba objęta badaniem doceniła wykorzystanie narzędzia w konkretnej sytuacji, bo to stanowi największą wartość tego narzędzia, że odnosi się ono do konkretnego kontekstu w jakim znajduje się badany."

Małgorzata Czachor - HR Head Poland & Baltics, trener z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi