BUDOWANIE ZESPOŁÓW I MOTYWACJI

Dzięki wzajemnemu poznaniu własnych sposobów myślenia, zespół uczy się komunikacji oraz docenia różnorodność potrafiąc z niej korzystać.
Podejście MindSonar daje obraz różnorodności a nie stygmatyzuje członków zespołu. Zespoły stają się zmotywowane w osiąganiu celów, redukując konflikty, wykorzystując mocne strony i ucząc się unikania zagrożeń.