AKADEMIA MINDSONAR

 

Akademia MindSonar

Akademia MindSonar to projekt inaugurowany w lutym 2017 r., mający na celu:

  • doskonalenie zawodowe konsultantów MindSonar,
  • prowadzenie szkoleń otwartych, tzw. „powered by MindSonar” (napędzane MindSonarem),
  • transfer międzynarodowej myśli trenerskiej, coachingowej i doradczej.

Podajemy tutaj wartościowe rozwiązania i wiedzę, które są znane w różnych konceptach związanych z doradztwem, szkoleniami, coachingiem, itp. – ponieważ eklektyczne podejście MindSonar® sprzyja różnorodnym aktywnościom podnoszącym kompetencje.

Projekt zakłada stałe poszerzanie wachlarza technik i narzędzi poznanych podczas warsztatów certyfikacyjnych MindSonar przez konsultantów MindSonar.

W ramach Akademii MindSonar projektujemy również warsztaty, w których mogą brać udział osoby nie będące konsultantami MindSonar. Uczestnicy  doskonalą się w sferach przewództwa, sprzedaży, itp, czyli w zagadnieniach, których szkolenia dotyczą.

Sprowadzamy także wybitnych ekspertów w celu wymiany międzynarodowej w formule otwartej dla wszystkich, jak np. Jennet Burghard z warsztatami Speaking Circles – przemawiaj z największą łatwością.

TWOJA KOLEJNA SZANSA
NA CERTYFIKACJĘ

Jeśli interesujesz się
warsztatami certyfikacyjnymi
w Twoim kraju