Odkryj siłę mindsetu
Odkryj MindSonar®

METAPROGRAMY: Praca solo/w pobliżu/razem

METAPROGRAMY: Praca solo/w pobliżu/razem

Osoba z metaprogramem RAZEM jest zainteresowana wspólną pracą i wspólnym podejmowaniem decyzji w zespole. Preferuje funkcjonowanie w grupie, bo może tam dzielić się odpowiedzialnością. Jest szczęśliwa, gdy uczestniczy w większej całości. Nie ma potrzeby zaznaczenia swojego terytorium. Jest bardzo prospołeczna, więc kiedy coś robi, to razem, wspólnie podejmując decyzje. Słabą stroną tego stylu myślenia jest trudność w niezależnym podejmowaniu decyzji. Ciężko takiej osobie przychodzi akceptacja decyzji, kiedy ją za nią podejmują inni.

Osoba z metaprogramem W POBLIŻU potrzebuje własnej jasno zdefiniowanej przestrzeni. Lubi wyznaczone indywidualne zadania. Potrafi pracować w zespole, ale musi wiedzieć kto co robi i kto za co odpowiada. Lubi także procować niezależnie, współpracując z innymi – ale na własne życzenie i w określonym celu. Jest umiarkowanie społeczną osobą. Słabą stroną tego stylu myślenia jest trudność w dzieleniu się odpowiedzialnością i władzą, a także trudność w poczuciu wspólnoty z grupą. Nie lubi także pracy w odosobnieniu.

Osoba odpowiadająca metaprogramowi SOLO potrzebuje przestrzeni i czasu wyłącznie dla siebie. Preferuje wyłączną odpowiedzialność za realizację zadań. Najlepiej funkcjonuje, kiedy nie musi mieć do czynienia z ludźmi. Lubi robić wszystko samodzielnie. Słabą stroną tego stylu myślenia jest trudność w pracy z ludźmi. Komunikacja z innymi nie jest mocną stroną takiej osoby. Demotywuje się, gdy się jej często przeszkadza lub gdy realizacja zadanie wymaga innych ludzi.