WZORCE MYŚLENIA

Składniki stylów myślenia w danej sytuacji

Wzorce myślenia budują sposób myślenia człowieka, wpływają one na stan emocjonalny i definiują sposób działania człowieka.  Tworzą style myślenia i strategie mentalne ludzi. MindSonar unika określania „osobowości” lub „niezmiennych cech”. Wolimy rozmawiać o potencjale do pozytywnej zmiany i tę zmianę inicjować. Dlatego wzorce myślenia są w MindSonarze elementami  pomiaru psychologicznej konstrukcji człowieka w sytuacji, w której się znalazł.

Wzorce myślenia mierzone przez MindSonar

PROAKTYWNY - REAKTYWNY
PROAKTYWNY = preferencja do szybkiego działania i przejmowania inicjatywy REAKTYWNY = preferencja do wyczekiwania, rozważania, zastanawiania się
DO CELU - OD PROBLEMU
DO CELU = motywacja w kierunku osiągania celów OD PROBLEMU = motywacja w kierunku unikania problemów
WEWNĘTRZNE ODNIESIENIE - ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIE
WEWNĘTRZNE ODNIESIENIE = używanie własnych standardów oceny ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIE = używanie do oceny standardów innych ludzi
OPCJE - PROCEDURY
OPCJE = skłonność do zachowania wielu możliwości PROCEDURY = skłonność do planowania krok po kroku
OGÓLNY - SZCZEGÓŁOWY
OGÓLNY = preferencja do filtrowania informacji na ogólnym zarysie SZCZEGÓŁOWY = preferencja do filtrowania informacji szczegółowych
DOPASOWANIE - RÓŻNICOWANIE
DOPASOWANIE = koncentracja na tym co jest dobrze i poprawnie RÓŻNICOWANIE = koncentracja na tym co jest źle i niepoprawnie
WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI - ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI
WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI = przekonanie o wpływie na okoliczności (sprawczość) ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI = przekonanie o braku wpływu na okoliczności (brak sprawczości)
UTRZYMANIE - ROZWÓJ - ZMIANA
UTRZYMANIE = preferencja do utrzymania staus quo ROZWÓJ = preferencja do stopniowej zmiany ZMIANA = preferencja do szybkiej i radykalnej zmiany
LUDZIE - DZIAŁANIE - INFORMACJA
LUDZIE = skupienie na ludziach i na tym co ich porusza DZIAŁANIE = skupienie na działaniach, żeby je ukończyć INFORMACJA = skupienie na pozyskaniu informacji, faktach, liczbach
IDEA - STRUKTURA - UŻYCIE
IDEA = koncentracja na podstawach i zasadach STRUKTURA = koncentracja na związkach pomiędzy elementami UŻYWANIE = koncentracja na praktycznych zastosowaniach
RAZEM - W POBLIŻU - OSOBNO
RAZEM = preferencja do pracy blisko siebie i dzielenia się odpowiedzialnością W POBLIŻU = preferencja do wzajemnego wspierania się z jednoczesną odpowiedzialnością własną OSOBNO = preferencja do pracy w samotności
PRZESZŁOŚĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ
PRZESZŁOŚĆ = koncentracja na wydarzeniach z przeszłości TERAŹNIEJSZOŚĆ = koncentracja na tu i teraz PRZYSZŁOŚĆ = koncentracja na przyszłości
WZROKOWIEC - SŁUCHOWIEC - KINESTETYK
WZROKOWIEC = koncentracja na obrazach i filmach SŁUCHOWIEC = koncentracja na dźwiękach i słowach KINESTETYK = koncentracja na odczuciach i ruchu

TWOJA KOLEJNA SZANSA
NA CERTYFIKACJĘ

Jeśli interesujesz się
warsztatami certyfikacyjnymi
w Twoim kraju

Zmień myślenie

 Zmień myślenie! STYLE MYŚLENIA NA NOWE CZASY Zmień myślenie, to jest w Twojej głowie – słyszysz i automatycznie przytakujesz: wiem, muszę zmienić sposób myślenia. Ale jak? Tego nie wie nikt. No...

XIX Certyfikacja MindSonar

 XIX Certyfikacja MindSonar XIX Certyfikacja MindSonar. Czasy nakładają na nas nowe wyzwania. Podczas warsztatów certyfikacyjnych MindSonar pokazujemy przy okazji w jaki sposób pracować z...

XVIII Certyfikacja MindSonar

 XVIII Certyfikacja MindSonar odbyła się na początku pandemii Covid.XVIII Certyfikacja MindSonar to pierwsza, która odbyła się w pandemii Covid-19. Wykorzystaliśmy najlepsze praktyki...

XVII Certyfikacja MindSonar

 XVII certyfikacja MindSonarLudzie mają różne strategie myślenia w różnych sytuacjach. Dostrzeganie talentów, pomaganie innym w analizie własnego sposobu myślenia w trudnych sytuacjach, to jest...

MindSonar z Funduszem Natalii Partyki wspiera przyszłych olimpijczyków i paraolimpijczyków

 MindSonar z Funduszem Natalii Partyki wspiera przyszłych olimpijczyków i paraolimpijczyków MindSonar z Funduszem Natalii Partyki wspiera przyszłych olimpijczyków i paraolimpijczyków Sukces...

XVI Certyfikacja MindSonar

 XVI warsztaty certyfikacyjneXVI Certyfikacja MindSonar Poznajemy style myślenia i wartości: w jaki sposób dotrzeć do ludzi w najlepszy sposób, jak uczyć się elastyczności w sposobie myślenia,...

XV specjalna edycja Warsztatów Certyfikacyjnych MindSonar

 XV specjalna edycja Warsztatów Certyfikacyjnych MindSonar dobiegła końca. Grupa zorganizowana przez Zofię Domaradzką-Grochowalską, składająca się z przedstawicieli Jednostek Samorządu...

Pomagamy!

  Wspólnie z Funduszem Natalii Partyki pomagamy młodym polskim sportowcom osiągać najwyższe cele, w tym medale olimpijskie. Uruchamiamy dla nich program wsparcia, o którym możesz...

XIV warsztaty certyfikacyjne

  XIV warsztaty certyfikacyjne XIV edycja MindSonar. Beautiful minds inspire others. Zobacz w jaki sposób myślą ludzie i doświadcz tego rozwijając swoją uważność na...

Z dumą informujemy, że MindSonar jest partnerem X jubileuszowej międzynarodowej naukowej konferencji coachingu

  Z dumą informujemy, że MindSonar jest partnerem X jubileuszowej międzynarodowej naukowej konferencji coachingu. Świetna atmosfera podczas Konferencji i bardzo...