Mapa świata każdej osoby jest tak unikalna, jak jej odcisk palca. Nie ma dwóch takich samych osób. Nie ma dwojga ludzi, którzy rozumieją tę samą sentencję w ten sam sposób. Więc kiedy zajmujesz się ludźmi nie próbuj dopasowywać ich do twojej koncepcji jacy powinni być. Milton Erickson

KONTEKST

 

Większość kwestionariuszy psychometrycznych mierzy stałe cechy lub preferencje, talenty, role albo dzieli ludzi na typy.  – pomiaru dokonuje się natomiast w jednej sytuacji: „Ja jako badany”. Takie podejście często może utrudniać pożądaną zmianę i samo badanie. Mamy wiele sytuacji, w których okoliczności wpływają na nas. Nie jesteśmy zawsze tacy sami. Od kontekstu wiele zależy.

MindSonar to narzędzie dające wielowymiarowy obraz człowieka funkcjonującego i zmieniającego się w różnych sytuacjach (kontekstach). Mówimy, że  MindSonar dopasowuje się do kontekstu każdej organizacji, ponieważ badanie można zawęzić do sposobu myślenia właśnie w kontekście, np. „Ja w mojej firmie”, „Ja na moim stanowisku pracy”, „Praca w moim zespole”, itp..

Organizacje inwestują w badania psychologiczne, aby pomóc pracownikowi jak najlepiej rozwinąć się w pożądanym kierunku, czyli zmienić się, skuteczniej realizując cele osobiste i organizacji. MindSonar umożliwia ludziom najlepiej pokonać ograniczenia  – „wyjść z pudełka”.

Wszyscy wiemy, że ludzie mogą zachowywać się różnie w zależności od okoliczności. W różnych sytuacjach (kontekstach) ta sama osoba może korzystać z różnych stylów myślenia. Na przykład można inaczej zachowywać się w pracy, inaczej kiedy spędza się wolny czas tak jak się lubi, a jeszcze inaczej debatując o polityce z przyjaciółmi. Można używać różnych stylów myślenia: innego podczas kontaktu z podwładnym, innego podczas rozmowy z przełożonym, ponieważ różne konteksty wpływają różnie na nasze zachowanie. Dotyczy to zarówno stylów myślenia jak i systemów wartości.

Clare W. Graves, twórca teorii Spiral Dynamics®, na bazie 40 lat badań udowodnił, że motywy działania człowieka zmieniają się w zależności od uwarunkowań środowiska oraz od kombinacji czynników biologicznych, psychologicznych  i kulturowych.

Kontekst to konkretna sytuacja lub powtarzające się sytuacje; może być szeroki lub bardzo zawężony.

Przykłady kontekstów:

  • ja jako lider,
  • ja pracując w mojej firmie,
  • ja pracując na tym stanowisku,
  • ja w zespole,
  • gdy jestem w najlepszej formie,
  • kiedy występuję publicznie,
  • kiedy jestem w relacji z przełożonym,
  • kiedy mam kłopot z domknięciem sprzedaży,

lub dowolny inny kontekst.

TWOJA KOLEJNA SZANSA
NA CERTYFIKACJĘ

Jeśli interesujesz się
warsztatami certyfikacyjnymi
w Twoim kraju

Zmień myślenie

 Zmień myślenie! STYLE MYŚLENIA NA NOWE CZASY Zmień myślenie, to jest w Twojej głowie – słyszysz i automatycznie przytakujesz: wiem, muszę zmienić sposób myślenia. Ale jak? Tego nie wie nikt. No...

XIX Certyfikacja MindSonar

 XIX Certyfikacja MindSonar XIX Certyfikacja MindSonar. Czasy nakładają na nas nowe wyzwania. Podczas warsztatów certyfikacyjnych MindSonar pokazujemy przy okazji w jaki sposób pracować z...

XVIII Certyfikacja MindSonar

 XVIII Certyfikacja MindSonar odbyła się na początku pandemii Covid.XVIII Certyfikacja MindSonar to pierwsza, która odbyła się w pandemii Covid-19. Wykorzystaliśmy najlepsze praktyki...

XVII Certyfikacja MindSonar

 XVII certyfikacja MindSonarLudzie mają różne strategie myślenia w różnych sytuacjach. Dostrzeganie talentów, pomaganie innym w analizie własnego sposobu myślenia w trudnych sytuacjach, to jest...

MindSonar z Funduszem Natalii Partyki wspiera przyszłych olimpijczyków i paraolimpijczyków

 MindSonar z Funduszem Natalii Partyki wspiera przyszłych olimpijczyków i paraolimpijczyków MindSonar z Funduszem Natalii Partyki wspiera przyszłych olimpijczyków i paraolimpijczyków Sukces...

XVI Certyfikacja MindSonar

 XVI warsztaty certyfikacyjneXVI Certyfikacja MindSonar Poznajemy style myślenia i wartości: w jaki sposób dotrzeć do ludzi w najlepszy sposób, jak uczyć się elastyczności w sposobie myślenia,...

XV specjalna edycja Warsztatów Certyfikacyjnych MindSonar

 XV specjalna edycja Warsztatów Certyfikacyjnych MindSonar dobiegła końca. Grupa zorganizowana przez Zofię Domaradzką-Grochowalską, składająca się z przedstawicieli Jednostek Samorządu...

Pomagamy!

  Wspólnie z Funduszem Natalii Partyki pomagamy młodym polskim sportowcom osiągać najwyższe cele, w tym medale olimpijskie. Uruchamiamy dla nich program wsparcia, o którym możesz...

XIV warsztaty certyfikacyjne

  XIV warsztaty certyfikacyjne XIV edycja MindSonar. Beautiful minds inspire others. Zobacz w jaki sposób myślą ludzie i doświadcz tego rozwijając swoją uważność na...

Z dumą informujemy, że MindSonar jest partnerem X jubileuszowej międzynarodowej naukowej konferencji coachingu

  Z dumą informujemy, że MindSonar jest partnerem X jubileuszowej międzynarodowej naukowej konferencji coachingu. Świetna atmosfera podczas Konferencji i bardzo...