Odkrywaj sposoby myślenia i wartości ludzi

Certyfikacja MindSonar

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ludzie mają różne sposoby myślenia w różnych sytuacjach – nie są zawsze tacy sami. Pomiar psychologiczny powinien pomagać rozwijać się, nie zamykając ludzi w pudełkach metek i etykiet.

Wspieramy cele

Pomagaj ludziom osiągać najlepsze rezultaty

MindSonar® jest narzędziem psychologicznym na nowe czasy - kontekstowym i systemowym. Rozpoznajemy zasoby przywództwa i pomagamy je udoskonalać, zmieniając pracowników w liderów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Mierzymy wyjątkowość

Stawiaj na różnorodność w zespołach

MindSonar® koncentruje się na tym co w człowieku unikalne. Dlatego tak dobrze nadaje się do tworzenia kultury różnorodności oraz partycypacji. Jest w nas o wiele więcej…

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sposób myślenia człowieka zmienia się w zależności od sytuacji w jakiej się znajduje. Dlatego wierzymy, że pomiar psychologiczny powinien pomagać rozwinąć się, a nie zamykać ludzi w pudełku typu osobowości czy stylu myślenia.

MindSonar® bada wartości ludzi oraz wzorce myślenia. 

 

To pierwszy i jedyny system dokonujący pomiaru sposobu myślenia w konkretnych sytuacjach.

Jak zastosujesz MindSonar?

Dzięki poznaniu sposobów myślenia, współpraca w teamie staje się naturalną supermocą. Członkowie zespołu dostrzegają siłę w różnorodności, potrafiąc z niej korzystać. Podejście MindSonar daje obraz wyjątkowości ludzi a nie stygmatyzuje członków zespołu. Zespoły stają się zmotywowane w osiąganiu celów, redukują konflikty, wykorzystują mocne strony i uczą się unikania zagrożeń.

Proces sprzedaży rozpisany na poszczególne wzorce myślenia pozwala pracownikom przyjrzeć się własnemu sposobowi myślenia podczas rozmowy handlowej czy negocjacji. MindSonar pomoże uzyskać obiektywny wgląd we własne umiejętności, podnieść je na jeszcze wyższy poziom i usunąć negatywne wzorce. Mindset handlowca podąża za sposobem myślenia klienta.

Przywództwo w każdym liderze ujawnia się inaczej, w zależności od jego mindsetu. Bez uwzględnienia tego faktu szkolenia i wykłady na ten temat pozostaną tylko czystą teorią. Użyj MindSonar, aby zdiagnozować i uruchomić prawdziwe zasoby i wydobyć najlepszy zestaw składników osobistego przywództwa. Styl przywództwa zaczyna się od wartości, sposób realizacji - od wzorców myślenia.

Dopasowanie pracownika do stanowiska może odbyć się poprzez zbadanie jego sposobu myślenia dla czynności jakie będzie wykonywać na stanowisku. Za pomocą MindSonar przygotujesz benchmark (profil normatywny) na dane stanowisko i porównasz go z profilami kandydatów. Rekrutacja, selekcja i zarządzanie talentami będą trafne jak nigdy przedtem i wszyscy unikną rozczarowań.

Coachowie używają MindSonar w myśl zasady: mindset generuje emocje oraz zachowania a te wpływają na rezultaty. Zmieniając sposób myślenia wpływasz na efekty jakie osiągasz. MindSonar powoduje, że coachee natychmiast wchodzi w proces zmiany i ma adekwatny wgląd w swoje mocne i słabe strony. Diagnoza MindSonar dotycząca sytuacji jest podstawą skutecznego coachingu.

Badając organizację MindSonarem dowiadujesz się nie tylko o wartościach jakie funkcjonują wśród pracowników i czy są one zgodne z tymi głoszonymi przez organizację. Analizujesz także sposoby zachowań, mocne strony i zagrożenia wynikające ze zbiorowego mindsetu. Zdrowe organizacje posiadają spójną kulturę organizacyjną, którą akceptują szefowie, pracownicy oraz klienci.

"MindSonar to nowoczesne i użyteczne narzędzie wspierające zarówno procesy coachingu indywidualnego, jak i zespołowego. Wartość tego narzędzia to kontekstowość, która uwalnia od ocen i pozwala zrozumieć inne punkty widzenia. Zestawienie modelu wartości wg Gravesa z wzorcami myślenia pozwala na szeroką analizę i konstruktywną pracę rozwojową. To narzędzie użyteczne zarówno dla coachów, doradców, trenerów oraz, a może przede wszystkim, dla menedżerów."

Dr Katarzyna Pilipczuk – konsultant biznesowy, coach, trener

"Dzięki perspektywie kontekstowej Mindsonar stał się moim podstawowym narzędziem psychometrycznym wykorzystywanym podczas prowadzonych przeze mnie sesji coachingowych i mentoringowych. W GlobalLogic używamy go w programach talentowych ponieważ daje nam możliwość dokładnego określenia i diagnozowania bogatego zestawu wzorców myślenia, co jest pomocne w pracy nad rozwojem i planowaniem ścieżki kariery."

Piotr Krzysztofik - VP, Country Operation Head GlobalLogic Poland, Croatia, Slovakia

"Dwa lata temu, będąc dyrektorem sprzedaży w pracuj.pl sam doświadczyłem metodologii MindSonara na własnej skórze. Moje życie, postrzeganie systemu wartości zmieniło się diametralnie i zostałem fanem Mindsonar Polska. Przyszedł czas, żeby zrobić certyfikację, aby móc siać i zmieniać firmy w oparciu o proces skupiony mocno na wartościach i wzorcach myślenia."

Radosław Żemło - Founder & CEO w Leadership Academy

"W ciągu ostatniego roku wykorzystaliśmy narzędzie Mindsonar dla budowania lepszej współpracy na poziomie top managementu, do pracy z rozwojem naszych talentów, do rozwijania kompetencji naszych Projekt Managerów oraz do wspierania w procesie coachingu w trudnych interakcjach pomiędzy kierownikiem a pracownikiem czy między współpracownikami. Każda osoba objęta badaniem doceniła wykorzystanie narzędzia w konkretnej sytuacji, bo to stanowi największą wartość tego narzędzia, że odnosi się ono do konkretnego kontekstu w jakim znajduje się badany."

Małgorzata Czachor - HR Head Poland & Baltics, trener z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

NASI PARTNERZY