O MindSonar

Mapa świata każdej osoby jest tak unikalna, jak jej odcisk palca. Nie ma dwóch takich samych osób. Nie ma dwojga ludzi, którzy rozumieją tę samą sentencję w ten sam sposób. Więc kiedy zajmujesz się ludźmi nie próbuj dopasowywać ich do twojej koncepcji jacy powinni być. Milton Erickson

CZYM JEST MindSonar

CO BADAMY?

MindSonar to system stosowany na całym świecie, w biznesie i sporcie przez osoby wspierające innych w zmianie: coachów, trenerów, konsultantów biznesowych, menedżerów, ekspertów HR, innowatorów, liderów zmian w organizacji.
MindSonar jest testem badającym systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz wzorce myślenia. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach).
Definiujemy mindset w konkretnych kontekstach (określonych rodzajach sytuacji), ponieważ tylko w kontekście daje on prawdziwy obraz funkcjonowania człowieka.

Uważamy, że dużo lepsze efekty w zmianie można uzyskać nie zamykając ludzi w pudełkach: typach, stałych preferencjach stylów myślenia, czy wręcz poprzez etykietowanie. MindSonar w żaden sposób nie etykietuje ludzi.

KONTEKST

Większość kwestionariuszy psychometrycznych mierzy stałe cechy lub preferencje, talenty, role albo dzieli ludzi na typy.  – pomiaru dokonuje się natomiast w jednej sytuacji: „Ja jako badany”. Takie podejście często może utrudniać pożądaną zmianę i samo badanie. Mamy wiele sytuacji, w których okoliczności wpływają na nas. Nie jesteśmy zawsze tacy sami. Od kontekstu wiele zależy.

Gdyby użyć MindSonar do badania innych testów psychologicznych, to okazałoby się, używając nomenklatury MindSonara, że tam gdzie MindSonar koncentruje się na zmianie sposobu myślenia badanej osoby, inne testy oczekują utrzymania sposobu myślenia, status quo w każdej sytuacji, w której badany się znajdzie. 

Clare W. Graves, twórca teorii Spiral Dynamics®, na bazie 40 lat badań udowodnił, że motywy działania człowieka zmieniają się w zależności od uwarunkowań środowiska oraz od kombinacji czynników biologicznych, psychologicznych  i kulturowych.

Kontekst to konkretna sytuacja lub powtarzające się sytuacje; może być szeroki lub bardzo zawężony.

Przykłady kontekstów:

  • ja jako lider,
  • pracując w mojej firmie,
  • ja pracując na tym stanowisku,
  • ja w zespole,
  • gdy jestem w najlepszej formie,
  • kiedy występuję publicznie,
  • kiedy jestem w relacji z przełożonym,

WARTOŚCI

MindSonar używa kategorii (napędów) C.W. Gravesa do zbadania tego, co dana osoba uważa za istotne. Ludzie posiadają różne style myślenia i postrzegania rzeczywistości. Pomimo otrzymania tych samych informacji, mają różne opinie na ten sam temat i zupełnie inne rzeczy są dla nich ważne.

Teoria ta stała się także źródłem dla koncepcji F. Laloux („Pracować inaczej”), opisującej model organizacji turkusowych. Teoria Gravesa może zostać wykorzystana między innymi do opisania  różnic w myśleniu generacji i jest receptą np. na sprawne zarządzanie pokoleniami Y i Z a także podczas badania, definiowania i zmiany kultury organizacyjnej.

7 SYSTEMÓW WARTOŚCI

WZORCE MYŚLENIA

Wzorce myślenia budują sposób myślenia człowieka, wpływają na stan emocjonalny i definiują sposób działania.  Tworzą style myślenia i strategie mentalne ludzi. MindSonar unika określania „osobowości” lub „niezmiennych cech”. Wolimy rozmawiać o potencjale do pozytywnej zmiany i tę zmianę inicjować. Dlatego badamy ludzi w konkretnych kontekstach.

13 WZORCÓW MYŚLENIA

"MindSonar to nowoczesne i użyteczne narzędzie wspierające zarówno procesy coachingu indywidualnego, jak i zespołowego. Wartość tego narzędzia to kontekstowość, która uwalnia od ocen i pozwala zrozumieć inne punkty widzenia. Zestawienie modelu wartości wg Gravesa z wzorcami myślenia pozwala na szeroką analizę i konstruktywną pracę rozwojową. To narzędzie użyteczne zarówno dla coachów, doradców, trenerów oraz, a może przede wszystkim, dla menedżerów."

Dr Katarzyna Pilipczuk – konsultant biznesowy, coach, trener

"Dzięki perspektywie kontekstowej Mindsonar stał się moim podstawowym narzędziem psychometrycznym wykorzystywanym podczas prowadzonych przeze mnie sesji coachingowych i mentoringowych. W GlobalLogic używamy go w programach talentowych ponieważ daje nam możliwość dokładnego określenia i diagnozowania bogatego zestawu wzorców myślenia, co jest pomocne w pracy nad rozwojem i planowaniem ścieżki kariery."

Piotr Krzysztofik - VP, Country Operation Head GlobalLogic Poland, Croatia, Slovakia

"Dwa lata temu, będąc dyrektorem sprzedaży w pracuj.pl sam doświadczyłem metodologii MindSonara na własnej skórze. Moje życie, postrzeganie systemu wartości zmieniło się diametralnie i zostałem fanem Mindsonar Polska. Przyszedł czas, żeby zrobić certyfikację, aby móc siać i zmieniać firmy w oparciu o proces skupiony mocno na wartościach i wzorcach myślenia."

Radosław Żemło - Founder & CEO w Leadership Academy

"W ciągu ostatniego roku wykorzystaliśmy narzędzie Mindsonar dla budowania lepszej współpracy na poziomie top managementu, do pracy z rozwojem naszych talentów, do rozwijania kompetencji naszych Projekt Managerów oraz do wspierania w procesie coachingu w trudnych interakcjach pomiędzy kierownikiem a pracownikiem czy między współpracownikami. Każda osoba objęta badaniem doceniła wykorzystanie narzędzia w konkretnej sytuacji, bo to stanowi największą wartość tego narzędzia, że odnosi się ono do konkretnego kontekstu w jakim znajduje się badany."

Małgorzata Czachor - HR Head Poland & Baltics, trener z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi