O MindSonar

Mapa świata każdej osoby jest tak unikalna, jak jej odcisk palca. Nie ma dwóch takich samych osób. Nie ma dwojga ludzi, którzy rozumieją tę samą sentencję w ten sam sposób. Więc kiedy zajmujesz się ludźmi nie próbuj dopasowywać ich do twojej koncepcji jacy powinni być. Milton Erickson

CZYM JEST MindSonar

CO BADAMY?

MindSonar to system stosowany na całym świecie, w biznesie i sporcie przez osoby wspierające innych w zmianie: coachów, trenerów, konsultantów biznesowych, menedżerów, ekspertów HR, innowatorów, liderów zmian w organizacji.
MindSonar jest testem badającym systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz wzorce myślenia. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach).
Definiujemy mindset w konkretnych kontekstach (określonych rodzajach sytuacji), ponieważ tylko w kontekście daje on prawdziwy obraz funkcjonowania człowieka.

Uważamy, że dużo lepsze efekty w zmianie można uzyskać nie zamykając ludzi w pudełkach: typach, stałych preferencjach stylów myślenia, czy wręcz poprzez etykietowanie. MindSonar w żaden sposób nie etykietuje ludzi.

KONTEKST

Większość kwestionariuszy psychometrycznych mierzy stałe cechy lub preferencje, talenty, role albo dzieli ludzi na typy.  – pomiaru dokonuje się natomiast w jednej sytuacji: „Ja jako badany”. Takie podejście często może utrudniać pożądaną zmianę i samo badanie. Mamy wiele sytuacji, w których okoliczności wpływają na nas. Nie jesteśmy zawsze tacy sami. Od kontekstu wiele zależy.

Gdyby użyć MindSonar do badania innych testów psychologicznych, to okazałoby się, używając nomenklatury MindSonara, że tam gdzie MindSonar koncentruje się na zmianie sposobu myślenia badanej osoby, inne testy oczekują utrzymania sposobu myślenia, status quo w każdej sytuacji, w której badany się znajdzie. 

Clare W. Graves, twórca teorii Spiral Dynamics®, na bazie 40 lat badań udowodnił, że motywy działania człowieka zmieniają się w zależności od uwarunkowań środowiska oraz od kombinacji czynników biologicznych, psychologicznych  i kulturowych.

Kontekst to konkretna sytuacja lub powtarzające się sytuacje; może być szeroki lub bardzo zawężony.

Przykłady kontekstów:

  • ja jako lider,
  • pracując w mojej firmie,
  • ja pracując na tym stanowisku,
  • ja w zespole,
  • gdy jestem w najlepszej formie,
  • kiedy występuję publicznie,
  • kiedy jestem w relacji z przełożonym,

WARTOŚCI

MindSonar używa kategorii (napędów) C.W. Gravesa do zbadania tego, co dana osoba uważa za istotne. Ludzie posiadają różne style myślenia i postrzegania rzeczywistości. Pomimo otrzymania tych samych informacji, mają różne opinie na ten sam temat i zupełnie inne rzeczy są dla nich ważne.

Teoria ta stała się także źródłem dla koncepcji F. Laloux („Pracować inaczej”), opisującej model organizacji turkusowych. Teoria Gravesa może zostać wykorzystana między innymi do opisania  różnic w myśleniu generacji i jest receptą np. na sprawne zarządzanie pokoleniami Y i Z a także podczas badania, definiowania i zmiany kultury organizacyjnej.

7 SYSTEMÓW WARTOŚCI

WZORCE MYŚLENIA

Wzorce myślenia budują sposób myślenia człowieka, wpływają na stan emocjonalny i definiują sposób działania.  Tworzą style myślenia i strategie mentalne ludzi. MindSonar unika określania „osobowości” lub „niezmiennych cech”. Wolimy rozmawiać o potencjale do pozytywnej zmiany i tę zmianę inicjować. Dlatego badamy ludzi w konkretnych kontekstach.

13 WZORCÓW MYŚLENIA