Certyfikacje

NAJBLIŻSZA CERTYFIKACJA 

 

I sesja: 15 – 16 marca 2023 r. (9.00-13.00) – on-line

II sesja: 30 – 31 marca (9.00-13.00) – on-line

III sesja: 9 maja (10.00-18.00) – na sali szkoleniowej

IV sesja: 10 maja (9.00-17.00) – na sali szkoleniowej

V sesja: 11 maja (10.00-18.00) – na sali szkoleniowej

Miejsce: Educoncept, Duchnicka 3, 01-796, Warszawa

 

CELE, KOMPETENCJE I KORZYŚCI

Warsztaty certyfikacyjne to podróż w głąb siebie i innych, uczestnicy w interaktywny sposób, poprzez ćwiczenia, gry, zadania:
• uczą się interpretować wyniki profili psychologicznych i rozpoznawać strategie mentalne,
• poznają narzędzia coachingowe do zmiany wzorców myślenia,
• otrzymują nowe narzędzia tworzone na świecie do budowania zespołów, odświeżania motywacji, rozwiązywania konfliktów w zespołach, itp,
• zapoznają się z nowatorskimi metodami trenerskimi angażowania ludzi w procesy,
• zdobywają narzędzie, które zwiększa ich atrakcyjność na rynku
• zwiększają skuteczność swoich działań z pracownikami – efektywnie zmieniając ich postawy, na te pożądane dla organizacji.

Ramowy program

Dzień 1

 • Środowisko systemowe
 • Opis profilu MindSonar
 • Wzorce myślenia – praktyczne zastosowanie
 • Wartości/ Spiral Dynamics® – praktyczne zastosowanie

Dzień 2

 • Procedura sesji przygotowującej respondenta do badania
 • Procedura sesji interpretacyjnej (omawianie wyników profilu)
 • Interpretacje profili

Dzień 3

 • Coaching przy użyciu MindSonar
 • Poznanie technik coachingowych do zmiany sposobów myślenia
 • Rekrutacja i selekcja

Dzień 4

 • Praca z zespołami przy użyciu MindSonar
 • Budowanie zespołu
 • Warianty pracy: sprzedaż, przywództwo

Dzień 5

 • Badając własną misję – warsztat pracy z misją
 • Analiza profili MindSonar
 • Tworzenie propozycji do firm na bazie MindSonar
 • Pisemny egzamin sprawdzający

FoRMAT Certyfikacji

Zajęcia prowadzone są w formie 4 interaktywnych, warsztatowych modułów on-line (po 4 godziny każdy) i 3 pełnych dni warsztatów prowadzonych na żywo z możliwością uczestniczenia on-line (warsztaty hybrydowe).

Warunki przyjęcia na warsztaty certyfikacyjne 

Jesteśmy częścią międzynarodowej społeczności ekspertów MindSonar. Zobowiązuje nas to do dbałości o wysoką jakość ekspertów MindSonar także w Polsce. Dlatego w warsztatach certyfikacyjnych biorą udział wyłącznie osoby profesjonalnie przygotowane do pomagania innym w zmianie, osoby z odpowiednim doświadczeniem: trenerskim, coachingowym, doradczym lub menedżerskim. Przed przyjęciem każdego zgłoszenia prowadzimy wywiady kwalifikacyjne lub korzystamy z rekomendacji środowiska.

Certyfikacja przeznaczona jest dla:

• coachów i trenerów

• menadżerów  i  właścicieli firm 

• specjalistów HR, HRBP

• specjalistów do spraw rekrutacji

• psychologów i terapeutów

CENA CERTYFIKACJI

Cena warsztatów certyfikacyjnych wynosi 6500 PLN netto (7995 PLN z VAT)

Uwaga! Absolwenci niektórych szkół coachingu, szkół trenerów biznesu, studiów MBA, uczelni – otrzymują rabaty na podstawie uzgodnień pomiędzy MindSonar i tymi szkołami.
Zorientuj się na temat stosownych upustów oraz współpracy z MindSonar i zadzwoń do nas, żeby dowiedzieć się czy współpracujemy ze szkołą, której jesteś absolwentem lub czy edycja objęta jest promocją.

Warunki otrzymania certyfikatu:

• obecność podczas 90% zajęć,
• zdanie egzaminu składającego się z dwóch części: testowej oraz analizy studium przypadku,
• dostarczenie opisu dwóch studium przypadku efektywnej pracy własnej z MindSonarem w terminie do 3 miesięcy po egzaminie,
• dostarczenie przykładów „z życia” przejawiających się w powiedzeniach, fragmentach tekstów, postów, itp. wzorców poznawczych i systemów wartości,
• rejestracja w międzynarodowym rejestrze konsultantów MindSonar.

Dbamy o jakość!

Warsztaty certyfikacyjne charakteryzują się najwyższą jakością treści i formy trenerskiej. Często podczas certyfikacji swój udział, jako zapraszani eksperci mają także trenerzy holenderscy – najwyższej klasy konsultanci biznesowi, m.in. Jaap Hollander i Jennet Burghard. W ten sposób promujemy wymianę międzynarodową myśli trenerskiej i coachingowej.