• Facebook

MindSonar znajduje w ludziach ich ukryty potencjał

Spiral Dynamics

Ludzie posiadają różne style myślenia i postrzegania rzeczywistości. Pomimo otrzymania tych samych informacji, mają inne poglądy na ten sam temat i zupełnie inne rzeczy są dla nich istotne. Przysłowie: „Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie” jest jak najbardziej w nurcie Spiral Dynamics.

Spiral Dynamics jest jedną z najbardziej rozwiniętych koncepcji operujących systemami wartości (kategorie Gravesa). Organizacje i liderzy na całym świecie wykorzystują kategorie Gravesa, aby najlepiej dopasować pracowników do rodzaju wykonywanej pracy, do stanowisk i struktur w najbardziej odpowiednim dla nich czasie.

Dokładnie o tym jest Spiral Dynamics:

W jaki sposób uruchomić pracownika w najlepszych dla niego okolicznościach, na odpowiednim dla niego stanowisku, w odpowiednim dla niego czasie?

Teoria motywów i motywacji

Obecnie organizacje przywiązują niezwykłą uwagę do dopasowania swoich systemów do systemów wartości pracowników, których chcą zatrudniać.

Dlatego na przykład skuteczne korporacje z Doliny Krzemowej, angażując kreatywnych, niezależnych, nastawionych na tworzenie pracowników IT, pozwalają im wybierać godziny pracy, ubierać się do pracy w dowolny sposób, czy nawet samodzielnie określić liczbę dni urlopu w roku (weź tyle urlopu, ile Ci potrzeba!). To dlatego gigant internetowy pozwala swoim pracownikom przeznaczyć 20% czasu pracy na realizowanie projektów, które sami sobie wymyślają.

Organizacje z Doliny Krzemowej, nastawione przecież na sukces, wyniki, rywalizację rynkową (na koniec dnia zawsze chodzi o dywidendę dla akcjonariuszy), dostosowały swoje systemy do sposobu myślenia pożądanych pracowników.

Z łatwością można sobie wyobrazić jak bardzo frustrujący jest dla wspomnianych projektantów IT system promujący na przykład porządek, dyscyplinę, obowiązek i ścisły dress-code. W ich świecie byłyby to nieistotne przestarzałe komunały, hamujące produktywność.

Niełatwo przeżyć fuzję przedsiębiorstw

Wiele było w ostatnich latach przypadków, kiedy organizacje o niebieskiej filozofii produktywności, opartej o doskonalenie umiejętności, autorytet i hierarchię, łączyły się z korporacjami o pomarańczowym stylu myślenia, gdzie wynik oraz swoboda korzystania z możliwości były i są nadrzędną wartością. Bardzo często te dwa systemy, łącząc się, tracą wiele energii na rywalizację pomiędzy sobą podczas, gdy mogłyby uwolnić ogromny potencjał tkwiący w synergii zróżnicowanych sposobów myślenia.

MindSonar korzysta ze Spiral Dynamics do określenia w jaki sposób ludzie myślą i co uważają za istotne.

Pamiętaj:

  1. Poszczególne kategorie Gravesa same w sobie nie są ani dobre ani złe, nie ma lepszych ani gorszych poziomów.
  2. Kategorie nie etykietują ludzi. Ludzie nie są przywiązani do poszczególnych poziomów lecz łączą je, a poziomy układają się w kombinacje.
  3. Kategorie Gravesa charakteryzują się naprzemiennie indywidualistycznym podejściem (wewnętrzne umiejscowienie kontroli) i kolektywnym (zewnętrzne umiejscowienie kontroli).

Zbadaj, który system wartości przeważa wśród pracowników w firmie. Zaprojektuj system wartości organizacji, dostosowując go do ludzi jakich ona wymaga. Uruchomisz potencjał, na którym Ci zależy.