• Facebook

Cztery postawy twoich pracowników – jak sobie z nimi radzisz?

MindSonar® bada wartości, systemy wartości oraz 13 stylów myślenia, które odpowiadają za strategie ludzi, prowadzące do zachowań. Charakteryzują one bardzo dokładnie źródła motywacji i podejmowania decyzji, sposób przyswajania informacji i konstruowania wiedzy o rzeczywistości oraz inne kwestie związane z percepcją.

Zewnętrzne/wewnętrzne odniesienie,

czyli gdzie szukam motywacji do działania – w sobie czy u innych?

Osoba z wewnętrznym odniesieniem bazuje na tym, co sama myśli, że jest ważne. Źródło motywacji leży w niej samej. Posiada wewnętrzne standardy i sama podejmuje decyzje. W skrajnych przypadkach całkowicie ignoruje opinie innych.

Osoba z zewnętrznym odniesieniem, do podjęcia decyzji, potrzebuje opinii, a nawet wskazówek innych ludzi. Bazuje na tym, co inni myślą, że jest ważne. Źródło motywacji leży poza nią, dlatego mocno zależy jej na informacji zwrotnej. Łatwo akceptuje decyzje innych.

Wewnętrzne/zewnętrzne poczucie kontroli,

czyli gdzie leży odpowiedzialność – we mnie, czy w innych?

Osoba z wewnętrznym poczuciem kontroli bierze stery w swoje ręce (empowerment). Ma poczucie wpływu na sprawy. Ma poczucie odpowiedzialności i działa, żeby osiągnąć zamierzone cele lub uniknąć problemów. Czasem łatwo wzbudza w sobie poczucie winy, kiedy nie osiąga postawionych przed nią celów.

Osoba z zewnętrznym poczuciem kontroli nie czuje się w mocy. Wszystko zależy od okoliczności i szczęścia, a zdarzenia negatywne, to dla niej oznaka pecha. Jeśli przydarzą się jej porażki lub negatywne okoliczności, twierdzi, że nic nie może na nie poradzić. Z drugiej strony osoba ta zauważa i docenia wkład innych w osiągnięcie sukcesu.

Tyle krótkiej charakterystyki tych dwóch stylów myślenia, łącznie obrazujących postawy wobec zadań.

Możliwe strategie wobec zadań, wynikające ze stylów myślenia