Mindset, który ma znaczenie

Nigdy wcześniej, tak jak dzisiaj, o powodzeniu naszych przedsięwzięć tak bardzo nie decydował mindset. To w jaki sposób myślimy powoduje, albo sukces, albo porażkę – oczywiście wszystko osadzone jest w jakimś konkretnym kontekście.

Na przykład pewien lider organizacji skarżył się na brak zaangażowania pracowników i ich niechęć do brania odpowiedzialności. Diagnozę potwierdził cały zarząd firmy. W ich wypowiedziach również przeważały oceny typu: brak zaangażowania, niechęć do brania odpowiedzialności przez pracowników.

Podczas serii sesji coachingowych z całym zespołem menedżerskim kilkakrotnie przyglądaliśmy się ich własnym mindsetom w kontekście zarządzania. Podczas jednej z sesji członkowie zespołu zarządzającego, w tym lider organizacji, analizowali nawzajem swoje profile MindSonar, nie wiedząc jednak który jest czyj (nazwiska były zakryte). Na koniec każdy odnalazł swój własny profil, przy którym zespół pozostawił wpisy mocnych stron oraz pięt achillesowych w kontekście zarządzania.

Lider tej organizacji, oprócz wyszczególnienia jego niewątpliwych zalet po stronie supermocy: „przedsiębiorczy”, „wizjoner”, otrzymał także dawkę informacji zwrotnej dotyczącą jego profilu po stronie pięt achillesowych: „sam podejmujesz decyzje”, „często zmieniasz decyzje”, „nie słuchasz innych”.

Podczas tej sesji zobaczył on jak jego sposób myślenia, a następnie jego codzienne działanie w roli zarządzającego wpływają na postawy związane z brakiem zaangażowania pracowników w całej firmie. Od tej pory rozpoczęła się jego przemiana i pozytywna zmiana w całej organizacji. Co to znaczy? Lider stał się bardziej konstruktywny i zaprzestał torpedowania działań podwładnych; w zespole zmieniła się ogólna atmosfera, ale także ludzie zaczęli angażować się bardziej i śmielej podejmowali decyzje.

MindSonar bada w jaki sposób myślą ludzie i co uważają za ważne w różnych kontekstach.

A jak jest u Ciebie? Co Ty chciałabyś/chciałbyś zmienić wokół siebie?

Przywództwo z MindSonarem: Jak dobrze wykorzystać style zarządzania?

Czy wiesz, że Twój styl zarządzania jest ściśle powiązany z zestawem Twoich przekonań i wartości?

Na przykład, jeśli uważasz, że zgoda wśród ludzi oraz lojalność w zespole są dla Ciebie najważniejsze, zapewne bliski Ci jest demokratyczny system wartości. Kiedy efektywność, wyniki i wygrywanie to Twoje hasła i zdarza Ci motywować pracowników powiedzeniami typu: „Sky is the limit!”, to prawdopodobnie bliższy Ci jest styl wizjonerski. Daniel Goleman wyróżnił 6 stylów przywództwa. Ale Uwaga! Nie daj się zaszufladkować i bądź elastyczny w doborze stylu przywództwa.

Zadaj sobie następujące pytania:

  1. Jakiego stylu wymaga ode mnie bieżąca sytuacja?
  2. Jakie wartości posiadają moi pracownicy (co jest dla nich ważne)?
  3. Jakiej wartości reprezentuje moja organizacja?

Zbadaj MindSonarem swój własny styl zarządzania, zbadaj wartości swojego zespołu.

Powodzenia w byciu skutecznym i elastycznym liderem.