Aktualności

 • Konsultacje na dziś: Marek Rożalski

  rozalski.pl Strategie postępowania – metaprogramy Definicje Metaprogramy to nawykowe i systematycznie stosowane „filtry“, według których organizujemy nasze doświadczenia. Ponieważ nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich napływających z otoczenia informacji, stosujemy uproszczenia i wzorce, które pomagają nam zaakceptować wiedzę i ukierunkować nasze działania i potrzeby.  Można przyjąć, że są filtrami usuwającymi niepotrzebne dla nas informacje i […]

 • Rozwijanie przywództwa w holenderskiej armii

  Kiedy oficer holenderskiej armii przygotowuje się do objęcia wyższego rangą stanowiska, rozpoczyna trwający około roku trening przywództwa. Podczas tego roku, adepci pracują nad swoją komunikacją oraz umiejętnościami strategicznymi i przywódczymi. Na początku kursu wykonuje się profile MindSonar, a następnie kandydat określa swoje mocne i słabe strony, jako przyszły oficer wysokiej rangi. Profil jest powiązany z […]

 • METAPROGRAMY: Praca solo/w pobliżu/razem.

  Osoba z metaprogramem RAZEM jest zainteresowana wspólną pracą i wspólnym podejmowaniem decyzji w zespole. Preferuje funkcjonowanie w grupie, bo może tam dzielić się odpowiedzialnością. Jest szczęśliwa, gdy uczestniczy w większej całości. Nie ma potrzeby zaznaczenia swojego terytorium. Jest bardzo prospołeczna, więc kiedy coś robi, to razem, wspólnie podejmując decyzje. Słabą stroną tego stylu myślenia jest trudność w […]

 • MindSonar znajduje w ludziach ich ukryty potencjał

  Spiral Dynamics Ludzie posiadają różne style myślenia i postrzegania rzeczywistości. Pomimo otrzymania tych samych informacji, mają inne poglądy na ten sam temat i zupełnie inne rzeczy są dla nich istotne. Przysłowie: „Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie” jest jak najbardziej w nurcie Spiral Dynamics. Spiral Dynamics jest jedną z najbardziej rozwiniętych koncepcji operujących systemami wartości […]

 • Cztery postawy twoich pracowników – jak sobie z nimi radzisz?

  MindSonar® bada wartości, systemy wartości oraz 13 stylów myślenia, które odpowiadają za strategie ludzi, prowadzące do zachowań. Charakteryzują one bardzo dokładnie źródła motywacji i podejmowania decyzji, sposób przyswajania informacji i konstruowania wiedzy o rzeczywistości oraz inne kwestie związane z percepcją. Zewnętrzne/wewnętrzne odniesienie, czyli gdzie szukam motywacji do działania – w sobie czy u innych? Osoba […]

 • Modelowanie najlepszych sprzedawców

  Proces sprzedaży luksusowych samochodów wymaga zwykle poświęcenia znacznej ilości czasu przez sprzedawcę, który nawiązuje bliskie relacje z klientem. W tym segmencie rynku relacje osobiste wpływają na sprzedaż w sposób kluczowy. W jednej z wiodących firm rynku dilerów samochodowych użyto programu MindSonar do zbadania profili wszystkich sprzedawców. Poziom sprzedaży samochodów został zestawiony z wykonanymi metaprofilami oraz […]

 • W jaki sposób wybieramy sprzedawców i dlaczego tak szybko rotują

  W ostatnich dniach prowadziłem seminaria promujące MindSonar. Nie ograniczałem się li tylko do opisywania funkcjonalności MS, programu badającego psychologiczne preferencje ludzi: hierarchię wartości oraz style myślenia – starałem się pogłębić dyskusję o wiedzę na temat systemów psychometrycznych oraz profilowanie stanowisk. W pewnym momencie jeden z uczestników ostro zaprotestował przeciwko mojej tezie. Jaka to była teza, co mu się w niej nie […]

 • Konsultacje na dziś: Marek Rudziński / Neuroedukacja

  www.neuroedukacja.pl Język obcy przekonywania „Tyle razy jesteś człowiekiem, ile znasz języków” / Johann Wolfgang von Goethe „Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu” / Antoni Czechow „Mówi się, że kto zna języki obce, widzi wyraźniej świat. Każdy język wyraża inny punkt widzenia” / Alessandro D’Avenia Software raczej niż hardware Jest wiele modeli i teorii […]

 • Jak się buduje skuteczne zespoły?

  W Londynie holenderscy sportowcy hippiczni zdobyli dwadzieścia procent wszystkich medali olimpijskich przywiezionych przez reprezentacje tego kraju. Dwa srebrne medale i jeden brązowy. Mieliśmy okazję pracować coachingowo z zespołami: jeździeckim, WKKW i jeździeckim paraolimpijskim nad następującym celem: „Zostać zespołem najlepszym, jak to tylko możliwe” . Wyobraź sobie, że jesteś wspaniałym jeźdźcem, a twoją specjalnością jest ujeżdżanie. […]

 • Pierwsza certyfikacja MindSonar w Polsce

  W lutym 2015 roku 25 pierwszych osób zakończyło warsztaty certyfikacyjne i uzyskało możliwość posługiwania się w pracy narzędziem MindSonar. Uczestnikami warsztatów certyfikacyjnych byli głównie znani coachowie i trenerzy, a także pracownicy działów HR i Sprzedaży kilku dużych firm. Droga do certyfikacji jest dość długa. Sześciodniowe warsztaty podzielone są na dwie części w odstępie czasowym (2 miesięcy), który to czas należy wykorzystać […]