Teoria wartości Graves’a

Teoria wartości Gravesa  i Spiral Dynamics

„Organizational Culture eats Strategy for Breakfast, Lunch and Dinner”, czyli w polskim tłumaczeniu: „Kultura organizacji zjada strategię organizacji na śniadanie”. Ta sentencja Petera Druckera świetnie obrazuje potrzeby organizacji w zastosowaniu MindSonar do pomiarów w celu wporwadzenia zmian, a w efekcie poprawy swojej efektywności.

MindSonar używa kategorii (napędów) Gravesa do zbadania tego, co dana osoba uważa za istotne. Ludzie posiadają różne style myślenia i postrzegania rzeczywistości. Pomimo otrzymania tych samych informacji, mają różne opinie na ten sam temat i zupełnie inne rzeczy są dla nich ważne.

Spiral Dynamics jest rozwiniętą koncepcją, operującą systemami wartości (napędami), jakie wytworzyli ludzie na przestrzeni wieków, zdefiniowanymi przez C.W. Gravesa. Następnie teoria została rozwinięta przed D.E. Becka i Ch.C. Cowana oraz K. Wilbera. Stała się także źródłem dla koncepcji F.Laloux („Pracować inaczej”), opisującej model organizacji turkusowych.

Teoria Gravesa może zostać wykorzystana między innymi do opisania  różnic w myśleniu generacji i jest receptą np. na sprawne zarządzanie pokoleniami Y i Z.  Koncept Spiral Dynamics sprawdza się także podczas badania, definiowania i zmiany kultury organizacyjnej. 

MindSonar daje dużą przewagę swoim konsultantom wszędzie tam, gdzie jest mowa o zmianie w organizacji między innymi ze względu na możliwość badania napędów (motywatorów zachowań) ludzi. 

Badamy 7 systemów wartości (napędów) według Gravesa