Trzynaście metaprogramów

Mapa stylów myślenia w danej sytuacji

Metaprogramy są wzorcami, które wyróżnia się rozpatrując style myślenia. Wpływają one na stany emocjonalne oraz uczucia. Synonimami dla metaprogramów są: preferencje poznawczo-percepcyjne, składniki stylu poznawczego, sposoby myślenia. Metaprogrmy tworzą style myślenia i strategie mentalne człowieka.

MindSonar unika określania „osobowości” lub „niezmiennych cech”. Wolimy rozmawiać o potencjale do pozytywnej zmiany i tę zmianę inicjować.

Metaprogramy mierzone przez MindSonar