METAPROGRAMY

Składniki stylów myślenia w danej sytuacji

Metaprogramy są wzorcami, które wyróżnia się rozpatrując style myślenia. Wpływają one na stany emocjonalne oraz uczucia. Synonimami dla metaprogramów są: preferencje poznawczo-percepcyjne, składniki stylu poznawczego, sposoby myślenia. Metaprogramy tworzą style myślenia i strategie mentalne człowieka. MindSonar unika określania „osobowości” lub „niezmiennych cech”. Wolimy rozmawiać o potencjale do pozytywnej zmiany i tę zmianę inicjować, dlatego metaprogramy są w MindSonarze napędem dla pomiaru psychologicznej konstrukcji człowieka w sytuacji w której się znalazł.

Metaprogramy mierzone przez MindSonar

PROAKTYWNY - REAKTYWNY

PROAKTYWNY = preferencja do szybkiego działania i przejmowania inicjatywy REAKTYWNY = preferencja do wyczekiwania, rozważania, zastanawiania się

DO CELU - OD PROBLEMU

DO CELU = motywacja w kierunku osiągania celów OD PROBLEMU = motywacja w kierunku unikania problemów

WEWNĘTRZNE ODNIESIENIE - ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIE

WEWNĘTRZNE ODNIESIENIE = używanie własnych standardów oceny ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIE = używanie do oceny standardów innych ludzi

OPCJE - PROCEDURY

OPCJE = skłonność do zachowania wielu możliwości PROCEDURY = skłonność do planowania krok po kroku

OGÓLNY - SZCZEGÓŁOWY

OGÓLNY = preferencja do filtrowania informacji na ogólnym zarysie SZCZEGÓŁOWY = preferencja do filtrowania informacji szczegółowych

DOPASOWANIE - RÓŻNICOWANIE

DOPASOWANIE = koncentracja na tym co jest dobrze i poprawnie RÓŻNICOWANIE = koncentracja na tym co jest źle i niepoprawnie

WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI - ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI

WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI = przekonanie o wpływie na okoliczności (sprawczość) ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI = przekonanie o braku wpływu na okoliczności (brak sprawczości)

UTRZYMANIE - ROZWÓJ - ZMIANA

UTRZYMANIE = preferencja do utrzymania staus quo ROZWÓJ = preferencja do stopniowej zmiany ZMIANA = preferencja do szybkiej i radykalnej zmiany

LUDZIE - DZIAŁANIE - INFORMACJA

LUDZIE = skupienie na ludziach i na tym co ich porusza DZIAŁANIE = skupienie na działaniach, żeby je ukończyć INFORMACJA = skupienie na pozyskaniu informacji, faktach, liczbach

IDEA - STRUKTURA - UŻYCIE

IDEA = koncentracja na podstawach i zasadach STRUKTURA = koncentracja na związkach pomiędzy elementami UŻYWANIE = koncentracja na praktycznych zastosowaniach

RAZEM - W POBLIŻU - OSOBNO

RAZEM = preferencja do pracy blisko siebie i dzielenia się odpowiedzialnością W POBLIŻU = preferencja do wzajemnego wspierania się z jednoczesną odpowiedzialnością własną OSOBNO = preferencja do pracy w samotności

PRZESZŁOŚĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ

PRZESZŁOŚĆ = koncentracja na wydarzeniach z przeszłości TERAŹNIEJSZOŚĆ = koncentracja na tu i teraz PRZYSZŁOŚĆ = koncentracja na przyszłości

WZROKOWIEC - SŁUCHOWIEC - KINESTETYK

WZROKOWIEC = koncentracja na obrazach i filmach SŁUCHOWIEC = koncentracja na dźwiękach i słowach KINESTETYK = koncentracja na odczuciach i ruchu

TWOJA KOLEJNA SZANSA
NA CERTYFIKACJĘ

Jeśli interesujesz się
warsztatami certyfikacyjnymi
w Twoim kraju

Zaglądamy do głowy MISTRZA – Przemysław Saleta

  Zaglądamy do głowy MISTRZA Przemysław Saleta Zapraszamy trenerów, coachów, trenerów mentalnych, konsultantów biznesowych oraz wszystkie osoby zainteresowane mierzeniem i...

Jubileuszowa, X Certyfikacja

  Jubileuszowa, X Certyfikacja Kręci się łezka w oku. X edycja Warsztatów Certyfikacyjnych MindSonar® przeszła do historii. Działo się. Tym razem praca z własną misją...

IX edycja certyfikacji odbyła się w Katowicach

  IX edycja certyfikacji odbyła się w Katowicach To była naprawdę emocjonująca edycja – po raz pierwszy w Katowicach. Było dynamicznie i z ogromnym ładunkiem pozytywnej...

IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu – COACHING JAKO NARZĘDZIE SYSTEMOWEJ ZMIANY

  IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu – COACHING JAKO NARZĘDZIE SYSTEMOWEJ ZMIANY Zapraszamy! MindSonar jest partnerem Konferencji. We współczesnym świecie...

VIII edycja Certyfikacji zakończona!

  VIII edycja Certyfikacji zakończona! 15 października 2017 r zakończyliśmy kolejną edycję warsztatów certyfikacyjnych MindSonar. Fantastyczni ludzie – coachowie, eksperci...

Dream Team!

  Dream Team! Dream Team! jest warsztatem stosowanym w obszarach przywództwa, coachingu zespołowego, budowania zespołu, gdzie uczestnicy wykorzystując badanie MindSonar® oraz...

MindSonar pomaga w sukcesach w sporcie

  MindSonar pomaga w sukcesach w sporcie MindSonar pomaga nie tylko w osiąganiu sukcesów w biznesie, ale także w sporcie. Od 2010 r. wspiera medalistów olimpijskich, mistrzów...

Akademia MindSonar – co miesiąc inspiracja!

  Akademia MindSonar – co miesiąc inspiracja! Piotr Pilipczuk oraz Katarzyna Ramirez stworzyli nową markę : Values Team – odwiedzili nas, żeby zademonstrować swój nowy...

Sposób myślenia BREXIT

  Sposób myślenia BREXIT Jaap Hollander, MindSonar Brexit jest wszędzie! W ostatnim czasie Brexit zaprząta nasze myśli. Nie ma dnia, żeby nie było artykułu o Brexicie, a...

Interational Expo ICF & Coaching Fair

  Interational Expo ICF & Coaching Fair Uczestniczyliśmy, uczestniczyliśmy, a jakże! Jaap Hollander przybył z wykładem o roli wartości i stylów myślenia coacha w relacji z...