METAPROGRAMY

Składniki stylów myślenia w danej sytuacji

Metaprogramy są wzorcami, które wyróżnia się rozpatrując style myślenia. Wpływają one na stany emocjonalne oraz uczucia. Synonimami dla metaprogramów są: preferencje poznawczo-percepcyjne, składniki stylu poznawczego, sposoby myślenia. Możesz odnaleźć je w testach opartych na teorii Junga, teorii cech, czy testach opartych o badania psychologii poznawczej.  Metaprogramy tworzą style myślenia i strategie mentalne człowieka. MindSonar unika określania „osobowości” lub „niezmiennych cech”. Wolimy rozmawiać o potencjale do pozytywnej zmiany i tę zmianę inicjować, dlatego metaprogramy są w MindSonarze napędem dla pomiaru psychologicznej konstrukcji człowieka w sytuacji, w której się znalazł.

Metaprogramy mierzone przez MindSonar

PROAKTYWNY - REAKTYWNY

PROAKTYWNY = preferencja do szybkiego działania i przejmowania inicjatywy REAKTYWNY = preferencja do wyczekiwania, rozważania, zastanawiania się

DO CELU - OD PROBLEMU

DO CELU = motywacja w kierunku osiągania celów OD PROBLEMU = motywacja w kierunku unikania problemów

WEWNĘTRZNE ODNIESIENIE - ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIE

WEWNĘTRZNE ODNIESIENIE = używanie własnych standardów oceny ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIE = używanie do oceny standardów innych ludzi

OPCJE - PROCEDURY

OPCJE = skłonność do zachowania wielu możliwości PROCEDURY = skłonność do planowania krok po kroku

OGÓLNY - SZCZEGÓŁOWY

OGÓLNY = preferencja do filtrowania informacji na ogólnym zarysie SZCZEGÓŁOWY = preferencja do filtrowania informacji szczegółowych

DOPASOWANIE - RÓŻNICOWANIE

DOPASOWANIE = koncentracja na tym co jest dobrze i poprawnie RÓŻNICOWANIE = koncentracja na tym co jest źle i niepoprawnie

WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI - ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI

WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI = przekonanie o wpływie na okoliczności (sprawczość) ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO KONTROLI = przekonanie o braku wpływu na okoliczności (brak sprawczości)

UTRZYMANIE - ROZWÓJ - ZMIANA

UTRZYMANIE = preferencja do utrzymania staus quo ROZWÓJ = preferencja do stopniowej zmiany ZMIANA = preferencja do szybkiej i radykalnej zmiany

LUDZIE - DZIAŁANIE - INFORMACJA

LUDZIE = skupienie na ludziach i na tym co ich porusza DZIAŁANIE = skupienie na działaniach, żeby je ukończyć INFORMACJA = skupienie na pozyskaniu informacji, faktach, liczbach

IDEA - STRUKTURA - UŻYCIE

IDEA = koncentracja na podstawach i zasadach STRUKTURA = koncentracja na związkach pomiędzy elementami UŻYWANIE = koncentracja na praktycznych zastosowaniach

RAZEM - W POBLIŻU - OSOBNO

RAZEM = preferencja do pracy blisko siebie i dzielenia się odpowiedzialnością W POBLIŻU = preferencja do wzajemnego wspierania się z jednoczesną odpowiedzialnością własną OSOBNO = preferencja do pracy w samotności

PRZESZŁOŚĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ

PRZESZŁOŚĆ = koncentracja na wydarzeniach z przeszłości TERAŹNIEJSZOŚĆ = koncentracja na tu i teraz PRZYSZŁOŚĆ = koncentracja na przyszłości

WZROKOWIEC - SŁUCHOWIEC - KINESTETYK

WZROKOWIEC = koncentracja na obrazach i filmach SŁUCHOWIEC = koncentracja na dźwiękach i słowach KINESTETYK = koncentracja na odczuciach i ruchu

TWOJA KOLEJNA SZANSA
NA CERTYFIKACJĘ

Jeśli interesujesz się
warsztatami certyfikacyjnymi
w Twoim kraju

XV specjalna edycja Warsztatów Certyfikacyjnych MindSonar

 XV specjalna edycja Warsztatów Certyfikacyjnych MindSonar dobiegła końca. Grupa zorganizowana przez Zofię Domaradzką-Grochowalską, składająca się z przedstawicieli Jednostek Samorządu...

Pomagamy!

  Wspólnie z Funduszem Natalii Partyki pomagamy młodym polskim sportowcom osiągać najwyższe cele, w tym medale olimpijskie. Uruchamiamy dla nich program wsparcia, o którym możesz...

XIV warsztaty certyfikacyjne

  XIV warsztaty certyfikacyjne XIV edycja MindSonar. Beautiful minds inspire others. Zobacz w jaki sposób myślą ludzie i doświadcz tego rozwijając swoją uważność na...

Z dumą informujemy, że MindSonar jest partnerem X jubileuszowej międzynarodowej naukowej konferencji coachingu

  Z dumą informujemy, że MindSonar jest partnerem X jubileuszowej międzynarodowej naukowej konferencji coachingu. Świetna atmosfera podczas Konferencji i bardzo...

XIII warsztaty certyfikacyjne – edycja specjalna

  XIII warsztaty certyfikacyjne – edycja specjalna Wyjątkowe warsztaty certyfikacyjne – z zespołem trenersko-coachingowym Values Team. Praca z zespołem Values Team w...

Innowacyjne przywództwo na Uniwersytecie ekonomicznym we Wrocławiu

  Innowacyjne przywództwo na Uniwersytecie ekonomicznym we Wrocławiu Innowacyjne przywództwo... to kierunek studiów na miarę dzisiejszych czasów zaprojektowany na...

MindSonar w Radiowej Czwórce

  MindSonar w Radiowej Czwórce Dr Katarzyna Pilipczuk o sposobach myślenia wybitnych sportowców, menedżerów, millennialsów itp., na podstawie badań przeprowadzonych...

Zbadaj skuteczne strategie myślenia w różnych kontekstach

  Zbadaj skuteczne strategie myślenia w różnych kontekstach!

MindSonar w Polsacie

  MindSonar w Polsacie

Sprawdzamy w jaki sposób myślą mistrzowie

  Sprawdzamy w jaki sposób myślą mistrzowie