Kontekst

Mapa świata każdej osoby jest tak unikalna, jak jej odcisk palca. Nie ma dwóch takich samych osób. Nie ma dwojga ludzi, którzy rozumieją tę samą sentencję w ten sam sposób. Więc kiedy zajmujesz się ludźmi nie próbuj dopasowywać ich do twojej koncepcji jacy powinni być.

Milton Erickson.

Większość innych tego rodzaju kwestionariuszy mierzy stałe cechy czy preferencje, talenty, role lub dzieli ludzi na typy – pomiaru dokonuje się natomiast w jednej sytuacji: „Ja jako badany”. Takie podejście często może utrudniać pożądaną zmianę i samo badanie. Mamy wiele sytuacji, w których okoliczności wpływają na nas, na nasze zachowanie, mamy też wybór naszych zachowań. Nie jesteśmy zawsze tacy sami. Od kontekstu wiele zależy.

MindSonar nie jest testem osobowości.
To narzędzie dające wielowymiarowy obraz człowieka funkcjonującego i zmieniającego się w różnych sytuacjach (kontekstach), dopasowuje się więc do konteksu każdej organizacji. 

Organizacje inwestują w badania psychologiczne, aby pomóc pracownikowi jak najlepiej rozwinąć się w pożądanym kierunku, czyli zmienić się, skuteczniej realizując cele osobiste i organizacji. MindSonar umożliwia ludziom pokonać ograniczenia najlepiej – „wyjść z pudełka”.

Badamy bardziej lub mniej zmieniające się elementy stylów myślenia, wpływające na zachowanie ludzi w danych sytacjach. Dlatego w środowisku MindSonara tak często mówimy o „kontekście”.

Wszyscy wiemy, że ludzie mogą zachowywać się różnie w zależności od okoliczności. W różnych sytuacjach (kontekstach) ta sama osoba może korzystać z różnych stylów myślenia. Na przykład, można inaczej zachowywać się w pracy, inaczej kiedy spędza się wolny czas tak jak się lubi, a jeszcze innaczej rozmawiając o polityce z przyjaciółmi. Można używać różnych stylów myślenia, kiedy rozmawia się z podwładnym i kiedy rozmawia się z przełożonym, bo różne konteksty różnie wpływają na zachowanie. Dotyczy to zarówno metaprogramów jak i systemów wartości. Clare W. Graves, twórca Spiral Dynamics, na bazie 40 lat badań udowodnił, że motywy działania człowieka zmieniają się w zależności od uwarunkowań środowiska oraz od kombinacji czynników biologicznych, psychologicznych  i kulturowych.

Kontekst to konkretna sytuacja lub powtarzające się sytuacje; może być szeroki i bardzo zawężony.

Przykłady kontekstu: 

  • ja pracując w mojej firmie,
  • ja pracując na tym stanowisku,
  • ja w zespole,
  • gdy jestem w najlepszej formie,
  • kiedy występuję publicznie,
  • kiedy jestem w relacji z przełożonym,
  • kiedy mam kłopot z domknięciem sprzedaży, 

lub dowolny inny kontekst.