Przebieg certyfikacji

CERTYFIKACJA PRZEZNACZONA JEST DLA

 • coachów i trenerów,
 • menadżerów i specjalistów HR,
 • psychologów i terapeutów,
 • specjalistów do spraw rekrutacji.

CELE, KOMPETENCJE I KORZYŚCI

Warsztaty certyfikacyjne to nie tylko podróż w głąb siebie i innych, lecz też świetna zabawa – w interaktywny sposób, poprzez ćwiczenia, gry, zadania uczestnicy poznają style myślenia i systemy wartości, czyli:

 • uczą się interpretować wyniki profili psychologicznych i rozpoznawać strategie mentalne,
 • poznają narzędzia coachingowe do zmiany stylów myślenia,
 • otrzymują nowe narzędzia tworzone na świecie do budowania zespołów, odświeżania motywacji, rozwiązywania konfliktów w zespołach, itp,
 • zapoznają się z nowatorskimi metodami trenerskimi angażowania ludzi w procesy.
 • zdobywają narzędzie, które zwiększa ich atrakcyjność na rynku – w przypadku coachów, trenerów, konsultantów biznesowych,
 • zwiększają skuteczność swoich działań z pracownikami – efektywnie zmieniając ich postawy, na te pożądane dla organizacji – w przypadku menedżerów, właścicieli firm, specjalistów HR, trenerów mentalnych.

To 3 zjazdy, 6 dni, 42 godziny nauki, w efekcie których ich absolwenci świetnie komunikują się, motywują innych i są lepszymi liderami: menedżerami, coachami, trenerami. A ponieważ warsztaty zaprojektowane przez słynnego coacha J. Hollandera, to są również własnym procesem osobisty.

RAMOWY PROGRAM

Dzień 1

 • Poznanie się – cudowna maszyna
 • Składniki stylów myślenia – podstawy teoretyczne
 • Profile psychometryczne – omówienie
 • Warunki certyfikacji

Dzień 2

 • Ćwiczenia na rozumienie stylów myślenia
 • Teoria C.W.Gravesa – Podstawy
 • Teoria C.W.Gravesa – Ćwiczenia
 • Sesja przygotowawcza z klientem
 • Case study

Dzień 3

 • Sesja interpretacyjna z klientem
 • Eklektyczny model zmiany
 • Techniki coachingowe
 • Case study

Dzień 4

 • Rozpoznawanie stylów myślenia
 • Profile benchmarkowe
 • Praca z zespołami
 • Budowanie zespołu, odbudowa energii zespołu
 • Negocjacje i mediacje z MindSonarem
 • Case study

Dzień 5

 • Doradztwo z MindSonarem
 • Korelacje w stylach myślenia
 • Praca z misją
 • Elastyczność w stylach myślenia
 • Case study

Dzień 6

 • Realizacja celów z MindSonarem
 • Case study
 • Testy egzaminacyjne
 • Omówienie egzaminu i podsumowanie