Warunki certyfikacji

 Warunkiem otrzymania certyfikacji jest:

  • obecność podczas 90% zajęć,
  • zdanie egzaminu składającego się z dwóch części: testowej oraz analizy studium przypadku,
  • dostarczenie opisu dwóch studium przypadku efektywnej pracy własnej z MindSonarem w terminie do 3 miesięcy po egzaminie,
  • dostarczenie przykładów „z życia” przejawiających się w powiedzeniach, fragmentach tekstów, postów, itp. składników stylów myślenia i systemów wartości,
  • rejestracja w międzynarodowym rejestrze konsultantów MindSonar.

 

 

Dbamy o jakość! Warsztaty certyfikacyjne charakteryzują się najwyższą jakością treści i formy trenerskiej. Podczas każdej certyfikacji swój udział mają także trenerzy holenderscy – najwyższej klasy konsultanci biznesowi, m.in. Jaap Hollander i Jennet Burghard. W ten sposób promujemy wymianę międzynarodową myśli trenerskiej i coachingowej.

Zobowiązuje nas to jednak do dbałości o wysoką jakość konsultantów MindSonar. Dlatego w warsztatach certyfikacyjnych biorą udział wyłącznie osoby profesjonalnie przygotowane do pomagania innym w zmianie – osoby z odpowiednim doświadczeniem: menedżerskim, trenerskim, coachingowym, doradczym.