MindSonar Polska

Author Archives

 • Trzecia edycja certyfikacji dobiegła końca

  18 lutego 2016 r. zakończyliśmy trzecią edycję Certyfikacji. Wszyscy uczestnicy przeszli pozytywnie oba testy :). To była wyjątkowa edycja także z tego powodu, że grupa emanowała ogromną pozytywną energią, która przeniosła się na dalszą współpracę już w rzeczywistości biznesowej. Trochę wywołaliśmy tę współpracę dobierając uczestników w „triady” i prosząc o wspólne działanie po warsztatach 😉 – […]

 • Dzień Otwarty z Jaapem Hollanaderem na Akademii Leona Koźmińskiego 14 marca 2016 r.

  Jaap Hollander, holenderski psycholog, coach prowokatywny oraz założyciel organizacji MindSonar zademonstruje na żywo – pracując z jednym klientem trzy różne coachingowe metody: 1. Coaching w oparciu o system MindSonar 2. Coaching prowokatywny oraz 3. Pracę z symbolami Dzięki Lidii Czarkowskiej, która zorganizowała to wydarzenie, będziecie mogli uczestniczyć w roli obserwatora 3 sesji coachingowych na żywo […]

 • Czwarta edycja Certyfikacji na Akademii Leona Koźmińskiego rozpoczęta

  Jaap Hollander poprowadził pierwszą część czwartej edycji Certyfikacji na Akademii Leona Koźmińskiego, z którą to uczelnią współpracuje MindSonar. Hollander zademonstrował trzy techniki coachingowe, a uczestnicy mogli je przećwiczyć, poczuć i przetestować na sobie – to narzędzia coachingowe, które można zastosować bezpośrednio w pracy z klientami. Dobrze było obserwować słynnego coacha podczas sesji coachingowych. Osoby, które zdecydowały się […]

 • Rozwijanie przywództwa w holenderskiej armii

  Kiedy oficer holenderskiej armii przygotowuje się do objęcia wyższego rangą stanowiska, rozpoczyna trwający około roku trening przywództwa. Podczas tego roku, adepci pracują nad swoją komunikacją oraz umiejętnościami strategicznymi i przywódczymi. Na początku kursu wykonuje się profile MindSonar, a następnie kandydat określa swoje mocne i słabe strony, jako przyszły oficer wysokiej rangi. Profil jest powiązany z […]

 • METAPROGRAMY: Praca solo/w pobliżu/razem.

  Osoba z metaprogramem RAZEM jest zainteresowana wspólną pracą i wspólnym podejmowaniem decyzji w zespole. Preferuje funkcjonowanie w grupie, bo może tam dzielić się odpowiedzialnością. Jest szczęśliwa, gdy uczestniczy w większej całości. Nie ma potrzeby zaznaczenia swojego terytorium. Jest bardzo prospołeczna, więc kiedy coś robi, to razem, wspólnie podejmując decyzje. Słabą stroną tego stylu myślenia jest trudność w […]

 • MindSonar znajduje w ludziach ich ukryty potencjał

  Spiral Dynamics Ludzie posiadają różne style myślenia i postrzegania rzeczywistości. Pomimo otrzymania tych samych informacji, mają inne poglądy na ten sam temat i zupełnie inne rzeczy są dla nich istotne. Przysłowie: „Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie” jest jak najbardziej w nurcie Spiral Dynamics. Spiral Dynamics jest jedną z najbardziej rozwiniętych koncepcji operujących systemami wartości […]

 • Cztery postawy twoich pracowników – jak sobie z nimi radzisz?

  MindSonar® bada wartości, systemy wartości oraz 13 stylów myślenia, które odpowiadają za strategie ludzi, prowadzące do zachowań. Charakteryzują one bardzo dokładnie źródła motywacji i podejmowania decyzji, sposób przyswajania informacji i konstruowania wiedzy o rzeczywistości oraz inne kwestie związane z percepcją. Zewnętrzne/wewnętrzne odniesienie, czyli gdzie szukam motywacji do działania – w sobie czy u innych? Osoba […]

 • METAPROGRAMY: Wewnętrzne/zewnętrzne umiejscowienie kontroli

  Osoba z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli ma poczucie mocy sprawczej. Umiejscowienie wpływu (kontroli) znajduje się w niej samej. Osoba taka wierzy, że sama przyczynia się do osiągania rezultatów, czy będą one dobre, czy też złe. W odniesieniu do wydarzeń myśli o sobie raczej jako o ich przyczynie, niż skutku – to ona wpływa na wydarzenia. Ma […]

 • Modelowanie najlepszych sprzedawców

  Proces sprzedaży luksusowych samochodów wymaga zwykle poświęcenia znacznej ilości czasu przez sprzedawcę, który nawiązuje bliskie relacje z klientem. W tym segmencie rynku relacje osobiste wpływają na sprzedaż w sposób kluczowy. W jednej z wiodących firm rynku dilerów samochodowych użyto programu MindSonar do zbadania profili wszystkich sprzedawców. Poziom sprzedaży samochodów został zestawiony z wykonanymi metaprofilami oraz […]