Akademia MS

Akademia MindSonar

Akademia MindSonar to projekt inaugurowany w lutym 2017 r., mający na celu:

  • doskonalenie zawodowe konsultantów MindSonar,
  • prowadzenie szkoleń otwartych, tzw. „powered by MindSonar” (napędzane MindSonarem),
  • transfer międzynarodowej myśli trenerskiej, coachingowej i doradczej. 

Podajemy tutaj wartościowe rozwiązania i wiedzę, które są znane w różnych konceptach związanych z doradztwem, szkoleniami, coachingiem, itp. – ponieważ eklektyczne podejście MindSonar® sprzyja różnorodnym aktywnościom podnoszącym kompetencje.

Projekt zakłada stałe poszerzanie wachlarza technik i narzędzi poznanych podczas warsztatów certyfikacyjnych MindSonar przez konsultantów MindSonar.

W ramach Akademii MindSonar projektujemy również warsztaty, w których mogą brać udział osoby nie będące konsultantami MindSonar. Uczestnicy  doskonalą się w sferach przewództwa, sprzedaży, itp, czyli w zagadnieniach, których szkolenia dotyczą (więcej w zakładce: Szkolenia otwarte).

Sprowadzamy także wybitnych ekspertów w celu wymiany międzynarodowej w formule otwartej dla wszystkich.

Akademia MindSonar 2018 – aktualności

28-29 maja 2018 – Sprzedaż Integralna – warsztaty otwarte
Miejsce: CEDOZ, Moniuszki 1A, Warszawa
Godziny: 10.00-17.00 pierwszego dnia i 9.00-16.00 drugiego dnia
Prowadzący: Mariusz Grudzień (ISD), Tomasz Zawadzki

Cena dla konsultantów MindSonar: 500 PLN netto (+23%VAT)

Cena dla uczestników nie będących konsultantami MindSonar: 1600 PLN netto (+23%VAT)