Akademia MS

Akademia MindSonar

Akademia MindSonar to projekt mający na celu doskonalenie zawodowe konsultantów MindSonar.

Podajemy tu wartościowe rozwiązania i wiedzę, które są znane w różnych konceptach związanych z doradztwem, szkoleniami, coachingiem, itp., ponieważ eklektyczne podejście MindSonar sprzyja różnorodnym aktywnościom podnoszącym kompetencje.

Akademia MindSonar ma również na celu poszerzenie wachlarza technik i narzędzi poznanych podczas warsztatów certyfikacyjnych przez konsultantów MindSonar.

23 lutego 2017

Inauguracja

12 kwietnia 2017  

Karty Wartości – warsztat + inspiracje

Prowadzący: Katarzyna Ramirez, Piotr Pilipczuk

13 czerwca 2017

„Ewolucja wpływu – W jaki sposób zmieniał się wpływ na przestrzeni lat, dlaczego techniki wpływu społecznego jako element wpływu trącą dzisiaj myszką”. Warsztat + inspiracje  

Prowadzący: Tomasz Zawadzki

Miejsce: Grodkowska 8/33, Warszawa (Instytut Skutecznego Działania)

Godziny: 16.00-20.00